Webbinarium

Hur kommer EU:s taxonomi påverka det svenska näringslivet och den gröna omställningen? 

feb
18
2021
Endast digitalt deltagande
18 februari 2021, 13:00-14:00

Minst 200 miljarder euro per år - det är mängden kapital som EU bedömer krävs för att uppfylla Green Deal och målsättningarna i Parisavtalet. Det råder en bred enighet kring att omfattande investeringar, från såväl det offentliga som det privata, är avgörande för att nå en hållbar utveckling och lyckas med den gröna omställningen. 

Den så kallade taxonomin är ett regelverk på EU-nivå som syftar till att klassificera vad som är miljömässigt hållbart eller inte. På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Cartina utfört ett stort antal intervjuer för att på sätt genomlysa vilka effekter regelverket kan komma att få ur ett svenskt perspektiv. De två övergripande frågeställningarna är:

  1. 1.
    Vad blir taxonomins konsekvenser för det svenska näringslivet? 
  2. 2.
    Hur kommer taxonomin tillämpas av stora investerare och kreditgivare i Sverige? 

Under webbinariet presenterar Cartina rapporten ”Översyn av taxonomins påverkan på det svenska näringslivet” som försöker besvara dessa frågeställningar. Efter presentationen redogör Marcus Morfeldt, hållbarhetsexpert på Svenskt Näringsliv, för de observationer som Svenskt Näringsliv gör utifrån rapporten och kring taxonomin i stort. 

Därefter följer en paneldiskussion där ett antal aktörer från näringslivet, finans- och ekonomisektorn delger sin syn på rapporten.  

Deltagare

  • Johanna Kull, Hållbarhetsansvarig, Avanza 
  • Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainable Business & Public Affairs, SSAB
  • Karin Nyberg, Management Consultant & Head of Sustainability, Cartina
  • Marcus Morfeldt, Hållbarhetsexpert, Svenskt Näringsliv

Webbinariet kommer modereras av Sara Bergström från Svensk försäkring.

Varmt välkomna till lanseringen av denna högaktuella rapport!

feb
18
2021
Endast digitalt deltagande
18 februari 2021, 13:00-14:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist