NYHET29 november 2022

COP27: ”Regeringen bör fokusera på utsläppsminskningar”

Klimatkonferensen innebar vissa framsteg. Ett effektivt verktyg att åstadkomma utsläppsminskningar är att införa ett pris på utsläpp av koldioxid. Det bör den svenska regeringen lägga kraft på, skriver Marie Trogstam, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans lovar att EU ska intensifiera sina utsläppsminskningar. Foto: Peter Dejong/AP/TT

Klimatkonferensen COP 27 i Sharm el- Sheikh lämnar en hel del att önska, men trots det togs viktiga steg framåt i klimatarbetet. Klimatförändringarna kräver ett samlat globalt svar och en förutsättning är att alla världens ekonomier bidrar till att begränsa utsläppen och stimulerar investeringar i ny fossilfri teknik. En viktig beståndsdel i detta är att fler länder presenterar mål och planer för hur de ska sänka sina utsläpp för att vi på så sätt ska klara av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. På denna punkt nådde inte COP 27 så långt som önskat, även om vikten att hålla de mål som sattes i Parisavtalet 2015 fortfarande framhölls.

Marie Trogstam, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur.
Foto: Stefan Tell

Svenskt Näringsliv var på plats och ledde flera möten som handlade om ledarskap i klimatomställningen och där Sverige fick möjlighet att visa upp det hårda arbete som utförs av svenska företag inom det här området. Redan idag bidrar svenska företag med stor global klimatnytta, men denna kan öka markant givet att rätt förutsättningar ges för detta. Här blir det också viktigt att visa för andra länder vad som går att göra, att klimatomställning och välstånd kan gå hand i hand.

Det är positivt att steg togs för att finansiera stöd till utvecklingsekonomier och länder som är särskilt utsatta för klimatförändringarna. Det är viktigt för det fortsatta klimatarbetet och ett område att fortsätta utveckla.

Ambitiösare planer

Viktiga steg togs också i arbetet med Artikel 6 för att säkra en fungerande global marknad för utsläppsminskningar. Mycket arbete kvarstår, men just detta är en viktig pusselbit för att säkerställa att klimatomställningen blir så kostnadseffektiv som möjligt.

Svenskt Näringsliv hade allra helst sett att fler av världens största utsläppsländer som Kina och USA presenterat ambitiösare planer för att snabbt sänka sina utsläpp och i synnerhet även diskuterat hur fler länder kan införa ett pris på utsläpp av koldioxid. I dagsläget är det allt för få ekonomier som har prissatt sina utsläpp och det innebär att de länder som inför verkningsfulla styrmedel riskerar att tappa i konkurrenskraft gentemot övriga världen. Ska vi få bukt med utsläppen krävs det att dagarna då länder konkurrerar med varandra med avsaknad av kostnad för utsläpp läggs på historiens skräphög.

Svenska företag skapar klimatnytta, dels genom direkta utsläppsminskningar i Sverige, dels genom att man tränger undan smutsigare produktion i andra länder.

Samtidigt är det viktigt att åter lyfta att den positiva kraft som näringslivet står för bejakas. Det är inom näringslivet som investeringarna i den nya tekniken sker och det är också där forskningen och utvecklingen i stor utsträckning sker. Redan idag skapar svenska företag en betydande klimatnytta, dels genom direkta utsläppsminskningar i Sverige, dels genom att man tränger undan smutsigare produktion i andra länder. Svenska företag sänker genom sin export de globala utsläppen med motsvarande hälften av Sveriges territoriella utsläpp, detta perspektiv måste beaktas i den globala klimatpolitiken såväl som den svenska.

Just att få fler länder att införa ett pris på utsläpp av koldioxid är något som den svenska regeringen bör lägga kraft på. Det är det kanske mest verkningsfulla verktyget för att åstadkomma utsläppsminskningar och det skulle dessutom innebära att de som går före inte bär en större kostnad än de som inte tar ansvar.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030Klimat
Skriven avMarie Trogstam
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist