NYHET19 april 2024

Unik chans: 300 miljarder skäl att inte missa Global Gateway

Via EU-projektet Global Gateway kan svenska företag växa och hitta möjligheter på nya marknader samtidigt som de bidrar till den gröna och digitala omställningen. ”Här finns fantastiska möjligheter”, säger Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.

Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, uppmanar svenska företag att bli en del av Global Gateway.Foto: Mostphotos/Stefan Tell

300 miljarder euro. Den summan har EU avsatt till investeringar i klimat, energi, transport och infrastruktur i ett antal utvalda partnerländer mellan åren 2021 och 2027.

Projektet heter Global Gateway och är tänkt att skapa möjligheter för företag inom EU att investera och stärka sin konkurrenskraft, samtidigt som de stöttar satsningar i utvecklingsländer. Fokuset ligger på partnerskap och jämlikhet, att tillsammans bidra till att nå världens globala hållbarhetsmål.

Det är med andra ord ett gyllene tillfälle att exportera innovativa och hållbara infrastrukturlösningar för att bidra till både tillväxt och den gröna omställningen. Det menar bland andra Svenskt Näringsliv, som nyligen presenterade Global Gateway på ett seminarium.

– Svenska företag har visat att det går att ställa om. Vi har minskat utsläppen med 37 procent sedan 1990 i Sverige samtidigt som BNP har dubblerats. Och det gör att det finns anledning att vara ett föredöme för andra länder. Här finns fantastiska möjligheter för företag som vill vara drivande i omställningen, sa Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, som modererade eventet.

I samband med seminariet lanserades också den nya hemsidan för Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD), ett forum som bildades av Sida men numera drivs av Svenskt Näringsliv. Forumet går nu under namnet SLSD 2.0 och ska fungera som ett nätverk för företag som bidrar med lösningar för en hållbar global utveckling.

”Näringslivet har en nyckelroll”

Ett sätt att göra just det är att engagera sig i Global Gateway. En satsning som Martin Mossberg, som arbetar med utvecklingsfrågor vid Sveriges ständiga representation i EU, beskriver som ”ett paradigmskifte”.

På seminariet berättade han om en rad områden där det är välkommet med engagemang från svenska företag verksamma inom exempelvis klimat, energi, transport och digitalisering.

– Just nu är det fokus på genomförande och på att få med oss näringslivet, som förstås har en nyckelroll för att vi ska lyckas med de här investeringarna, sa han.

En rad svenska myndigheter, som går under samlingsnamnet ”Team Sweden”, arbetar med att samordna och främja de svenska satsningarna inom ramen för Global Gateway. Sedan en tid är det Business Sweden som har paraplyansvaret för det svenska arbetet med projektet.

Global Gateway innebär dels möjligheter för svenska företag att expandera och växa på nya marknader, dels andra förmåner som tillgång till finansiering.

Så vart vänder man sig om man är intresserad av att veta mer och kanske till och med involvera sig i redan påbörjade Global Gateway-projekt? Business Sweden tipsar om ”Business Forum”-evenemang som är på gång i Nigeria, Ghana och Argentina. Det går också bra att ta kontakt direkt med Business Sweden, som just nu arbetar med att paketera ett starkt svenskt erbjudande kopplat till Global Gateway.

– Det som är fokussektorer inom Global Gateway är också till mångt och mycket verkliga styrkor inom det svenska näringslivet. Nu har vi en ganska bred bas av styrkor, men om vi tittar på transportområdet, energiområdet, digitalisering och även kritiska råvaror inom gruvindustrin så är vi världsledande, sa Olov Hemström, global chef för energi, transport och infrastruktur på Business Sweden.

Här kan du läsa mer om SLSD 2.0: https://www.svensktnaringsliv.se/slsd/

Här kan du läsa mer om Global Gateway: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_sv

SLSD – Swedish Leadership for Sustainable DevelopmentHållbar utveckling genom Agenda 2030EUKlimatEnergi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist