SLSD – Swedish Leadership for Sustainable Development

SLSD tar avstamp i hela näringslivets kraft för innovation och vilja att finna lösningar på globala utmaningar. SLSD är därmed näringslivets forum för alla företag som vill driva på mot en hållbar global utveckling.

Vad betyder ett svenskt ledarskap för hållbar utveckling?

Näringslivet spelar en helt central roll för hållbar utveckling såväl lokalt som globalt. Handel och ett konkurrenskraftigt näringsliv är grundläggande förutsättningar för länders ekonomiska utveckling, vilket är nyckeln till en hållbar utveckling. Lösningar på många av de globala utmaningar som pekas ut i Agenda 2030 finns i näringslivet. Det gäller såväl de ekologiska utmaningarna kring klimat, vatten och resursförbrukning, liksom de sociala och ekonomiska utmaningarna.

Som många svenska företag redan visat, erbjuder hållbara lösningar dessutom stora möjligheter till tillväxt och nya affärsmöjligheter. Hållbarhetsarbetet i globala värdekedjor kan skapa goda möjligheter att bidra till både välstånd och biologisk mångfald.

För att Sverige och världen ska klara att ställa om till ett klimatneutralt samhälle behövs teknisk utveckling, omfattande investeringar i miljö- och klimatsmart teknik och långsiktigt stabila spelregler. Det är så Sverige och EU kan inspirera andra att följa i våra fotsteg mot en hållbar värld. De länder som nu reser sig ur fattigdom kommer endast att följa det svenska exemplet om vi kan fortsätta att visa att utsläppsminskningar, social hållbarhet och ekonomisk tillväxt går att förena.

Som plattform strävar SLSD efter att koppla ihop globala utmaningar och behov, med svenska lösningar. Vi vill tillvara det breda näringslivets kraft, dess lösningar och nyfikenhet.

Bakgrund

Swedish Leadership for Sustainable Development bildades av Sida tillsammans med en grupp svenska företagsledare 2013 i syfte att identifiera nyckelområden där ledarskap och lösningar från svenska privata aktörer kan ge ett tydligt mervärde för att uppnå en hållbar global utveckling. Nätverket lyckades blanda annat bidra med input till utformningen av Agenda 2030. Nätverket har de senaste åren varit vilande men har nu återuppstått som en plattform, under ledning av bland annat Svenskt Näringsliv.

Egna undersökningar har visat att det finns ett intresse, men att det saknas former för att tillvarata och utveckla detta intresse. Utgångspunkten för den nya plattformen är därför att vi ska vara relevanta och genom olika aktiviteter kunna möta och tillvarata såväl intresse som behov.

Vi kallar plattformen SLSD 2.0

Seminarier

Intresseanmälan till SLSD

Här kan du lämna din epost-adress om du vill få inbjudningar till våra event. Intresseanmälan gäller endast SLSD – inte andra event arrangerade av Svenskt Näringsliv.

Gå till intresseanmälan (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Marie Trogstam
Christine Sjögren von Sydow
Josephine Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist