Nils Paul

Expert infrastruktur

Ansvarar för transport- och infrastrukturfrågor både nationellt och på EU-nivå.

Senaste artiklar av Nils Paul

REMISSVAR — 22 maj 2023

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3.

NYHET — 25 april 2023

Bättre tågplanering efterfrågas

Sverige behöver en tillförlitlig och robust infrastruktur som gör det möjligt att resa smidigt och där företagens godsleveranser kommer fram i tid. Därför är situationen inom järnvägen bekymmersam, skriver Nils Paul, expert infrastruktur.
NYHET — 21 februari 2023

Omfattande flygplatsutredning på remiss

Flygplatsutredningen är överlämnad till regeringen. Det är positivt att utredaren Peter Norman föreslår reformer som säkrar tillgängligheten för näringslivet i hela landet, anser Nils Paul, expert infrastruktur.
REMISSVAR — 9 februari 2023

Remiss avseende förslaget i framställan från Trafikverket och Stockholms kommun om ändring av bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt

NYHET — 1 februari 2023

Så kan regeringen ge svensk godstrafik en nystart

Företag måste veta att godstransporterna fungerar. Regeringen borde därför bjuda in näringslivet till diskussion om en nystart av godstransportstrategin, skriver Nils Paul, expert på infrastruktur.
NYHET — 12 december 2022

Debatt: Näringslivet behöver besked om huvudstadens flygplatser

”Nu behövs klara besked från partierna i huvudstadens majoritetsstyre om hur de ser på flygplatsernas framtida utveckling”, skriver Karin Johansson, vice vd, och Nils Paul, expert på infrastruktur.
NYHET — 24 november 2022

969 kilometer underkänd väg i Jönköpings län är inte okej

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.
NYHET — 24 november 2022

816 kilometer underkänd väg i Värmland duger inte

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.
NYHET — 21 november 2022

4125 kilometer underkänd väg i Västra Götaland duger inte

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.
NYHET — 10 november 2022

Satsning på vägunderhåll – ett steg i rätt riktning

Regeringen satsar en miljard kronor på vägunderhåll. ”En långsiktig lösning på underhållsskulden kan inte finansieras genom omfördelning från järnväg till väg, eftersom behov finns i båda systemen”, skriver Nils Paul, infrastrukturexpert.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist