REMISSVAR8 april 2024

Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

MOTTAGARE
Trafikverket
Externt diarienummer
TRV 2023/70321
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-8

Svenskt Näringsliv har lämnat ett remissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet över Trafikverkets rapport Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen: För perioden 2026-2037.

Svenskt Näringsliv hänvisar även till respektive förbunds remissvar för detaljerade synpunkter.

Vår utgångspunkt i remissvaret är näringslivets användning av transportsystemet.

Sammanfattningsvis är Svenskt Näringslivs huvudsakliga medskick att:

  • Infrastruktur är en förutsättning för konkurrenskraft och transportsystemet behöver i högre grad möta näringslivets behov.
  • Sverige är ett handelsberoende land där internationell tillgänglighet är centralt. Växande företag behöver tillgång till marknader och kompetens i andra länder.
  • Fokus på underhåll är välkommet och Svenskt Näringsliv instämmer i Trafikverkets beskrivning om vikten av att rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen.
  • Befolkningsökning och ekonomisk tillväxt ställer därtill krav på utveckling av infrastrukturen och kapacitetshöjande åtgärder.
  • Alternativa finansierings- och genomförandeformer bör prövas för att möjliggöra tidigareläggning av investeringar och realisera samhällsnyttor.
  • En ökad ramnivå med minst 20 procent förefaller rimligt.
  • Trafikverket bör stärka arbetet för kostnadskontroll och ökad effektivitet vilket även behöver genomsyra upphandlingar.
  • En fördjupad analys av transportsektorns klimatomställning behövs, och den styrmedelsutredning som aviserats i regeringens klimathandlingsplan är därför central.
Ansvarig handläggareNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist