Projekt Infra2050

Framgångsrika företag förutsätter att människor smidigt kan resa och att varor och tjänster kan flöda fritt. År 2050 kommer vi vara ungefär 12 miljoner invånare i Sverige som lever i ett mer digitalt, elektrifierat och hållbart samhälle. Men redan idag är vår infrastruktur ofta sliten och bitvis underdimensionerad.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 14 november 2023

Dags att ge besked om Arlanda  

En fortsatt utveckling av Arlanda skulle underlättas av en strategi som omfattar åtgärder på kort och lång sikt, skriver Nils Paul, expert på infrastruktur.
RAPPORT — 24 oktober 2023

Samhällsekonomiska effekter av jordskredet vid E6 Stenungsund

RAPPORT — 29 september 2023

Vägval - fem tankar om framtidens planeringsmodell för Sveriges infrastruktur

NYHET — 31 augusti 2023

Klimatanpassning och mer underhåll behöver gå hand i hand

Sverige förtjänar en tillförlitlig infrastruktur som är redo för en klimatneutral framtid, skriver Marie Trogstam, avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur, och Nils Paul, expert infrastruktur, i GP.
NYHET — 25 augusti 2023

Bra att regeringen rustar järnvägen

Nyligen presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson ett nytt uppdrag till Trafikverket som ska stärka järnvägsunderhållet, järnvägstrafikens robusthet och tillförlitlighet. Att regeringen tar ett särskilt grepp om underhållet är välkommet.
NYHET — 19 juni 2023

Tågkaoset: Ökad samverkan kan ge den stabilitet näringslivet behöver

Det är positivt att flera aktörer nu ser behov av tätare samverkan för en mer tillförlitlig järnväg, skriver Nils Paul, expert infrastruktur.
RAPPORT — 24 maj 2023

Privat ägande i flygplatser - Är det möjligt och hur bör det läggas upp?

REMISSVAR — 22 maj 2023

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3.

NYHET — 25 april 2023

Bättre tågplanering efterfrågas

Sverige behöver en tillförlitlig och robust infrastruktur som gör det möjligt att resa smidigt och där företagens godsleveranser kommer fram i tid. Därför är situationen inom järnvägen bekymmersam, skriver Nils Paul, expert infrastruktur.
RAPPORT — 10 mars 2023

Botniabanan AB - en modell att organisera genomförande av nationella infrastrukturprojekt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist