Projekt Infra2050

Framgångsrika företag förutsätter att människor smidigt kan resa och att varor och tjänster kan flöda fritt. År 2050 kommer vi vara ungefär 12 miljoner invånare i Sverige som lever i ett mer digitalt, elektrifierat och hållbart samhälle. Men redan idag är vår infrastruktur ofta sliten och bitvis underdimensionerad.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

RAPPORT — 24 maj 2023

Privat ägande i flygplatser - Är det möjligt och hur bör det läggas upp?

REMISSVAR — 22 maj 2023

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3.

NYHET — 25 april 2023

Bättre tågplanering efterfrågas

Sverige behöver en tillförlitlig och robust infrastruktur som gör det möjligt att resa smidigt och där företagens godsleveranser kommer fram i tid. Därför är situationen inom järnvägen bekymmersam, skriver Nils Paul, expert infrastruktur.
RAPPORT — 10 mars 2023

Botniabanan AB - en modell att organisera genomförande av nationella infrastrukturprojekt

RAPPORT — 8 mars 2023

Hur underhållsskulden på Sveriges vägar och järnvägar påverkar näringslivet

NYHET — 1 februari 2023

Så kan regeringen ge svensk godstrafik en nystart

Företag måste veta att godstransporterna fungerar. Regeringen borde därför bjuda in näringslivet till diskussion om en nystart av godstransportstrategin, skriver Nils Paul, expert på infrastruktur.
NYHET — 12 december 2022

Debatt: Näringslivet behöver besked om huvudstadens flygplatser

”Nu behövs klara besked från partierna i huvudstadens majoritetsstyre om hur de ser på flygplatsernas framtida utveckling”, skriver Karin Johansson, vice vd, och Nils Paul, expert på infrastruktur.
NYHET — 10 november 2022

Satsning på vägunderhåll – ett steg i rätt riktning

Regeringen satsar en miljard kronor på vägunderhåll. ”En långsiktig lösning på underhållsskulden kan inte finansieras genom omfördelning från järnväg till väg, eftersom behov finns i båda systemen”, skriver Nils Paul, infrastrukturexpert.
NYHET — 17 oktober 2022

Bristerna i infrastrukturen allt allvarligare – ”Vi kommer inte i kapp”

Underhållsskulden i Sveriges infrastruktur landar på 137 miljarder år 2033, visar beräkningar från Svenskt Näringsliv. Samtidigt finns en stor kritik mot att den nationella planen för infrastrukturen inte räcker till för våra framtida transportbehov.
NYHET — 17 juni 2022

Växande underhållsskuld riskerar att leda till nytt trafikkaos

Den största satsningen på svensk infrastruktur någonsin. Så beskriver regeringen sin nya infrastrukturplan som presenterades i veckan. Men att det sker på bekostnad av underhållet talas det tyst om, varnar Nils Paul, expert på infrastruktur.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist