Projekt Infra2050

Framgångsrika företag förutsätter att människor smidigt kan resa och att varor och tjänster kan flöda fritt. År 2050 kommer vi vara ungefär 12 miljoner invånare i Sverige som lever i ett mer digitalt, elektrifierat och hållbart samhälle. Men redan idag är vår infrastruktur ofta sliten och bitvis underdimensionerad.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 10 november 2022

Satsning på vägunderhåll – ett steg i rätt riktning

Regeringen satsar en miljard kronor på vägunderhåll. ”En långsiktig lösning på underhållsskulden kan inte finansieras genom omfördelning från järnväg till väg, eftersom behov finns i båda systemen”, skriver Nils Paul, infrastrukturexpert.
NYHET — 17 oktober 2022

Bristerna i infrastrukturen allt allvarligare – ”Vi kommer inte i kapp”

Underhållsskulden i Sveriges infrastruktur landar på 137 miljarder år 2033, visar beräkningar från Svenskt Näringsliv. Samtidigt finns en stor kritik mot att den nationella planen för infrastrukturen inte räcker till för våra framtida transportbehov.
NYHET — 17 juni 2022

Växande underhållsskuld riskerar att leda till nytt trafikkaos

Den största satsningen på svensk infrastruktur någonsin. Så beskriver regeringen sin nya infrastrukturplan som presenterades i veckan. Men att det sker på bekostnad av underhållet talas det tyst om, varnar Nils Paul, expert på infrastruktur.
RAPPORT — 15 juni 2022

Regeringens fördubbling av det eftersatta underhållet

NYHET — 7 juni 2022

Arlandautredningen måste leverera 

Infrastruktur är centralt för vår ekonomi, trots det saknas en politisk vision för Arlandas utveckling, vilket riskerar att påverka näringslivets konkurrenskraft negativt, skriver Nils Paul, ansvarig infrastruktur.
NYHET — 3 juni 2022

Privat finansiering av infrastruktur är möjlig

Transporter är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och ett utvecklat välstånd. Företagen förutsätter att varor och människor kan transporteras såväl inom som ut ur landet. Nyligen presenterades rapporten Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur på ett seminarium.
RAPPORT — 3 juni 2022

Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur

RAPPORT — 24 maj 2022

Omvärldsanalys – faktorer som påverkar Näringslivets transportbehov 2050

RAPPORT — 24 maj 2022

Värdering av godstransporter i infrastrukturplaneringen

RAPPORT — 24 maj 2022

Möjligheten att finansiera infrastruktur utanför de offentliga finanserna

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist