Seminarium

”Ny plan, nya möjligheter – har dagens infrastruktur­planering nått vägs ände?” 

okt
14
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
14 oktober 2022, 9:00-10:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Tillsammans med två namnkunniga paneler diskuterar vi ifall dagens modell för infrastrukturplanering och finansiering nått vägs ände, eller om det är för tidigt att överge den. Finns det brister i beslutsprocessen kring den nationella planen för transportinfrastrukturen och vilka förväntningar har näringslivet på Sveriges nya regering? 

Sveriges infrastruktur är bitvis sliten och underhållsskulden på vägar och järnvägar kommer närmast att fördubblas under kommande tolvårsperiod. Trots befolkningsökning och tillväxt dröjer flera viktiga kapacitetshöjande satsningar länge till.

I juni antog regeringen en nationell plan, vilken gäller mellan 2022 och 2033. Trots en historiskt stor ekonomisk ram på över 799 miljarder kronor har den nya planen mötts av kritik i olika delar av landet. 11 september röstade Sverige och nästa regering har nu möjligheten att staka ut riktningen för en infrastruktur som möter landets, och det svenska näringslivets, framtida behov. Behoven är stora och föränderliga i och med näringslivets investeringar i bland annat klimatomställningen. Samtidigt ärver regeringen en plan som i praktiken är fulltecknad och ett eftersatt underhåll. Det kan krävas reformer och avvägningar för att inte Sverige ska mista konkurrenskraft. 

Frukostfralla från kl 08.30

Deltagare:

Nils Paul, ansvarig infrastruktur, Svenskt Näringsliv 

Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet, Trafikverket 

Maria Börjesson, professor, VTI

Peter Gerlach, LO-ekonom, LO

Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro

Lars Redtzer, chef branschutveckling, Byggföretagen

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef, Tågföretagen

Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare 

Seminariet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv. 

Välkommen

okt
14
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
14 oktober 2022, 9:00-10:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist