Webbinarium

Framtidens elektriska och automatiserade transporter

mars
11

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
11 mars 2024, 10:00-11:00

I serien InfraTalks lyfter Svenskt Näringsliv infrastrukturfrågor ur ett näringslivsperspektiv. I avsnitten belyser vi olika aspekter av transportsystemet och fördjupar oss i aktuella utmaningar.

I andra avsnittet InfraTalk#2 tar vi oss an frågan om omställningen till ett mer elektrifierat och uppkopplat transportsystem.

Elektrifiering och automatisering förändrar transportsystemet. När fordon utvecklas och blir både fossilfria och i högre grad automatiserade minskar det inte bara miljö- och klimatpåverkan från transporterna, det ställer också nya krav på infrastrukturen.

Elektrifiering är viktigt för att Sverige ska nå uppsatta klimatmål. Men omställningen kan bromsas av brist på fossilfri el och förutsägbara tillståndsprocesser för till exempel laddstationer och kraftnätsutbyggnad.

I dag kvarstår även utmaningar där rådighet över åtgärder för elektrifiering och automatisering är delat mellan olika myndigheter med ansvar för infrastruktur, regelverk, kraftnät och digitalisering. På olika sätt riskerar dessa hinder att fördröja utvecklingen, och därmed omställningen, om de inte bemöts.

Men vilka lagar och regler utgör egentligen hinder? Vilka förutsättningar krävs för företag ska satsa på ny teknik här i Sverige? Står Sverige inför en storskalig elektrifiering, eller har den i själva verket redan börjat?

Kring ovan och mycket mer resonerar vi i InfraTalk#2.

Under webbinariet kommer Ramboll att presentera Svenskt Näringslivs rapport ”Hinder för transportsektorns elektrifiering och automatisering” följt av ett panelsamtal.

Medverkande:

Antti Vainio, expert inom e-mobilitet och hållbarhet

Mia Nordström, Senior Policy Advisor E-mobility Vattenfall

Victoria Barrsäter, näringspolitisk expert Transportföretagen Flyg

Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy Svenskt Näringsliv

Mazdak Haghanipour, teknisk specialist laddinfrastruktur och mobilitetstjänster Mobility Sweden

Sofia Nyström, team Leader, Ramboll

Samtalet modereras av Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

Varmt välkommen med din anmälan!

mars
11

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
11 mars 2024, 10:00-11:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist