Rapport29 januari 2024

Hinder för transportsektorns elektrifiering och automatisering

Rapporten beskriver hur transportsystemet förändras genom elektrifiering och automatisering. Vidare kartlägger rapporten aktuell utveckling och framtida förväntan på teknikutveckling, bland annat i förhållande till uppsatta klimatmål. Framför allt handlar rapporten om vilka hinder som i dag föreligger för en storskalig elektrifiering och automatisering av transportsektorn.

Sammantaget presenterar rapporten 17 förslag på förutsättningsskapande åtgärder som hjälper till att undanröja hinder för omställningen till ett elektrifierat och automatiserat transportsystem.

Under arbetet med rapporten har omkring 45 personer från myndigheter, branschorganisationer, elnätsbolag, tillhandahållare av laddinfrastruktur, representanter från transportknutpunkter som flygplatser och hamnar samt både fordonstillverkare och transportköpare involverats genom antingen interjuver eller workshop.

Rapporten är framtagen inom Svenskt Näringslivs projekt Infra2050.

Skriven avSofia Nyström; Joel Jensen; Hector Catasus
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist