Infrastruktur

Senaste artiklarna

RAPPORT — 29 september 2023

Vägval - fem tankar om framtidens planeringsmodell för Sveriges infrastruktur

NYHET — 20 september 2023

Fungerande infrastruktur avgörande för Gotländska företag

En väl fungerande infrastruktur och tillförlitliga transporter är centralt för företagsklimatet. Gotlands särskilda förutsättningar som ö utan fast förbindelse med övriga landet påverkar transportförsörjningen.
NYHET — 15 september 2023

Flygtillgängligheten viktig för länets företag

För företag som verkar i regioner utanför storstadsområdena är de mindre regionala flygplatserna ofta viktiga för resor till Stockholm eller vidare ut i världen. För Valmet i Sundsvall och Permobil i Timrå är Sundsvall Timrå Airport en förutsättning som möjliggör för företagen att verka i länet.
NYHET — 17 juli 2023

Stockholms vägnät bromsar företagens tillväxt

Sveriges infrastruktur har under en lång tid varit eftersatt. Runt om i landet rapporteras det om ett vägnät som inte håller en tillräckligt hög standard. Ett problem som vi även ser i Stockholm.
RAPPORT — 24 maj 2023

Privat ägande i flygplatser - Är det möjligt och hur bör det läggas upp?

NYHET — 25 april 2023

”Skogsindustrin förutsätter väl fungerade och säkra transporter”

Skogsindustrin är en basindustri för Sverige och ska den fungera måste transporterna som möjliggör den också ges rätt förutsättningar, säger Jesper Söder, vd på VSV Frakt och Unite Logistics.
NYHET — 18 april 2023

Utan transporter stannar näringslivet

I torsdags var Nils Paul, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv, i Värmland och presenterade en ny rapport om hur underhållsskulden på Sveriges vägar och järnvägar påverkar näringslivet.
RAPPORT — 10 mars 2023

Botniabanan AB - en modell att organisera genomförande av nationella infrastrukturprojekt

NYHET — 9 mars 2023

Företagare pratade vägunderhåll med infrastrukturministern

En med stor erfarenhet av bristande underhåll på vägar i Norrbotten är Malin Öhrlund, vd Öhrlunds Åkeri AB i Luleå. Hon deltog på ett seminarium om frågan som anordnades av Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 8 mars 2023

Hur underhållsskulden på Sveriges vägar och järnvägar påverkar näringslivet

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist