NYHET28 juni 2024

Bristande infrastruktur ett växande problem för företagen 

Nils Paul är infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv. Han har under sina snart tre år på Svenskt Näringsliv sett hur frågan om transport- och kommunikationsmöjligheter blivit en allt viktigare fråga för svenska företag och att frågan har hamnat högre upp på den politiska agendan. Hur mår den svenska infrastrukturen och vilka möjligheter har företagen att bidra till framtidens infrastruktur?  

”Vi behöver satsa på underhåll. Underhållsskulden, det vill säga kostnaden för att komma ikapp med underhåll, uppgår till 127 miljarder kronor enligt Trafikverket”, säger Nils Paul. Foto: Canva/Stefan Tell

Infrastrukturfrågorna har tidigare hållit en låg profil, men på senare tid hamnat allt högre på den politiska agendan. Vad beror detta på? 

– Kanske har vi tagit infrastrukturen för givet, som något som bara ska fungera. Det som har hänt under den senaste tiden är att konsekvenserna av brister i infrastrukturen och underhållsskulden blivit synliga. Samtidigt blir vi också fler invånare i Sverige och näringslivet investerar i ny produktion och tillverkning, allt det driver upp efterfrågan på transporter. 

När vi frågar företag är infrastruktur ofta ett betydande problem, både som tillväxthinder, men också som något som påverkar företagsklimatet. Vilka är de stora utmaningar som regeringen måste lösa?  

– I Svenskt Näringslivs rapport Företagens regionala utveckling ser vi att 17 procent av företagen i hela landet uppger att infrastrukturen är ett betydande tillväxthinder, det är en ökning med fem procent på ett år. Näringslivet behöver alla fyra trafikslag: väg, järnväg, sjöfart och flyg. 

Jag tror att det har att göra med bristerna i vägar och järnvägar till följd av eftersatt underhåll blivit synliga. Under vinterhalvåret hade vi som exempel två långa avstängningar av Malmbanan vilket slog mot drabbade företag som miste intäkter.  

Svenskt Näringsliv är tydliga med att vi behöver satsa på underhåll. Underhållsskulden, det vill säga kostnaden för att komma ikapp med underhåll, uppgår till 127 miljarder kronor enligt Trafikverket. Vi måste nollställa underhållsskulden och rusta upp våra vägar och järnväg till en bättre standard. 

Vi måste också bygga bort flaskhalsar och säkerställa tillräcklig kapacitet för både person- och godstransporter, särskilt på järnvägen. I dag har Sverige också utmaningar med internationell tillgänglighet och ett avskaffande av flygskatten skulle stärka konkurrenskraften för svenska flygplatser. 

Sverige behöver högre tillväxt och rätt investeringar i till exempel infrastruktur och energiförsörjning kommer att stärka företagsklimatet och bidra till sysselsättningen. 

Hur kan näringslivet bidra till skapandet av framtidens infrastruktur?  

– Sverige behöver prova nya finansierings- och genomförandeformer för att bidra till högre effektivitet. Där tror vi att den kompetens och kapital som finns i privat sektor kan bidra till att vi får plats ny infrastruktur tidigare, vilket även skapar större samhällsnytta. 

Infrastruktur
Skriven avMattias HolmströmSusanne Ydstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist