En klimatneutral och hållbar transportsektor

Transporter av gods och människor är en förutsättning för tillväxt, välfärd, möten och en dynamisk arbetsmarknad. Men transporterna påverkar också vår miljö och bidrar till klimatförändringen. Näringslivet bejakar hållbarhetsarbetet och verkar för att både vara konkurrenskraftiga och minska sitt klimatavtryck. 

Senaste artiklarna

RAPPORT — 13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

RAPPORT — 15 juni 2022

Regeringens fördubbling av det eftersatta underhållet

RAPPORT — 3 juni 2022

Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur

REMISSVAR — 22 april 2022

Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader

REMISSVAR — 5 april 2022

Remiss av promemorian Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

REMISSVAR — 28 februari 2022

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

REMISSVAR — 14 februari 2022

Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

REMISSVAR — 6 september 2021

Remittering av Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48 ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040”

NYHET — 31 augusti 2021

Brommautredning ger inte långsiktiga svar

Utredaren Magnus Persson har presenterat sin analys om framtiden för Bromma flygplats. Huvudslutsatsen är att flygplatsen kan avvecklas i förtid men att processen kommer vara mycket komplex. Utredningen ger ingen klarhet kring hur den långsiktiga flygkapaciteten ska garanteras på Arlanda.
NYHET — 21 april 2021

Brommautspel kräver långsiktiga besked om flyget 

Regeringen har för avsikt att avveckla Bromma flygplats i förtid. ”Bromma kan inte avvecklas i förtid innan det finns garantier och tydliga planer för hur utvecklingen på Arlanda ska gå till, finansieras och inom vilken tidsplan”, säger Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist