En hållbar transportsektor

Transporter av gods och människor är en förutsättning för tillväxt, välfärd, möten och arbetspendling. Men transporter påverkar också vår miljö och vårt klimat. En omställning av transportsektorn med bibehållen konkurrenskraft är nödvändig för att bidra till uppfyllandet av miljö- och klimatmål.

Senaste artiklarna

RAPPORT — 10 mars 2023

Botniabanan AB - en modell att organisera genomförande av nationella infrastrukturprojekt

NYHET — 10 mars 2023

Infrastrukturen: Blunda inte för förfallet

Ökade kostnader, problem med kompetensförsörjningen och miljösatsningar som inte blir av. När järnväg och vägar inte underhålls som de ska får det direkta konsekvenser för företagen. Samtidigt väntas underhållsskulden fortsätta växa, enligt en ny rapport.
RAPPORT — 8 mars 2023

Hur underhållsskulden på Sveriges vägar och järnvägar påverkar näringslivet

NYHET — 21 februari 2023

Omfattande flygplatsutredning på remiss

Flygplatsutredningen är överlämnad till regeringen. Det är positivt att utredaren Peter Norman föreslår reformer som säkrar tillgängligheten för näringslivet i hela landet, anser Nils Paul, expert infrastruktur.
REMISSVAR — 24 oktober 2022

Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

NYHET — 5 oktober 2022

Förslagen som stärker Arlanda flygplats

Internationellt konkurrenskraftig, hållbar och lyhörd för näringslivet. Så ska Arlanda flygplats utvecklas, anser Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

RAPPORT — 15 juni 2022

Regeringens fördubbling av det eftersatta underhållet

RAPPORT — 3 juni 2022

Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur

REMISSVAR — 22 april 2022

Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist