REMISSVAR25 april 2024

Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2024/00720
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-49
  • Svenskt Näringsliv vill understryka klimatfrågans betydelse, vikten av att säkerställa en hållbar utveckling samt behovet av en effektiv politik för att stödja detta arbete. Promemorians förslag bedöms väl avvägda.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att avskaffa malus på fordonsskatten avseende husbilar. Dock bör karenstiden för återbetalning av fordonsskatt för samtliga personbilar av klass II, inklusive husbilar, och lätta lastbilar avskaffas eller kortas väsentligt.
  • Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att det är svårt att motivera, från såväl miljö- som skatteperspektiv, att fordonskatten är lägre för nya personbilar och lätta lastbilar som kan köra på E85 om den absoluta merparten av aktuella fordon inte använder E85 som drivmedel.
  • Skatter som införts med miljöargument måste vara ändamålsenliga och ha avsedd styreffekt. Regeringen bör rensa i styrmedelsfloran och avskaffa miljöskatter som har begränsad eller ingen miljöstyrning. Elektronikskatten och flygskatten är exempel på fiskala skatter som införts med miljömotiv och som bör avskaffas snarast på grund av bristande funktionalitet och miljöstyrning.
Ansvarig handläggareNils PaulRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist