Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Ulrica Bennesved

Regionchef Kronobergs- och Kalmar län

Ansvarig för regionverksamheten i länet. Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker, tjänstemän och media i länet för Svenskt Näringslivs räkning. Ett arbete som syftar till att öka förståelsen för företagens vardag och därmed förbättra förutsättningarna för deras möjlighet att verka, växa och skapa tillväxt.

Senaste artiklar av Ulrica Bennesved

NYHET — 16 september 2021

Bromma flygplats är inte en Stockholmsfråga 

Regeringen har i dagarna tagit emot en snabbutredning om att avveckla Bromma flygplats. Tyvärr har utredningen inte undersökt hur Arlanda behöver utvecklas för att kunna ta över Brommas trafik. För vissa företag i Kronobergs län är det helt avgörande att det går att snabbt ta sig till och från huvudstaden. 
NYHET — 8 september 2021

Bromma flygplats är mer än en Stockholmsfråga 

Regeringen har i dagarna tagit emot en snabbutredning om att avveckla Bromma flygplats. Tyvärr har utredningen inte undersökt hur Arlanda behöver utvecklas för att kunna ta över Brommas trafik. För vissa företag i Kalmar län är det helt avgörande att det går att snabbt ta sig till och från huvudstaden. 
NYHET — 1 september 2021

Skapa en miljöprövning som tar hänsyn till svensk konkurrenskraft

Långa och oförutsägbara processer för att få miljötillstånd har blivit ett allt allvarligare hot mot svensk tillväxt och svenska företag, och även mot miljön.
NYHET — 19 augusti 2021

Behövs svenska företagare?

Man saknar inte kon förrän båset är tomt, lyder ett känt talesätt. Det beskriver i ett avseende hur pandemin påverkat samhället. Många företagare har tvingats säga upp personal och inte haft något annat val än att ta av privata medel för att hålla sig över vattenytan. En del har gått i konkurs, vilket även drabbat grupper som redan hade det tufft på arbetsmarknaden.
NYHET — 1 juli 2021

Årets sommarprat

Vi lämnar ytterligare ett halvår med pandemi bakom oss, denna gång med vaccinationer som ger hopp om en mer beständigt normal tillvaro till hösten. Många företag går för högtryck samtidigt som många fortfarande kämpar för överlevnad. På sina håll nya utmaningar, på andra samma som innan pandemin.
NYHET — 1 juli 2021

Årets sommarprat

Vi lämnar ytterligare ett halvår med pandemi bakom oss, denna gång med vaccinationer som ger hopp om en mer beständigt normal tillvaro till hösten. Många företag går för högtryck samtidigt som många fortfarande kämpar för överlevnad. På sina håll nya utmaningar, på andra samma som innan pandemin.
NYHET — 29 juni 2021

Var sjunde vuxen i Kronobergs län lever i utanförskap 

Redan före covid-19 var utanförskapet på arbetsmarknaden en av Kronobergs och Sveriges största utmaningar. Det senaste året har inte förbättrat situationen – färska siffror visar att var sjunde vuxen i Kronobergs län lever på sociala ersättningar.   
NYHET — 29 juni 2021

Var sjätte vuxen i Kalmar län lever i utanförskap 

Redan före covid-19 var utanförskapet på arbetsmarknaden en av Kalmar läns och Sveriges största utmaningar. Det senaste året har inte förbättrat situationen – färska siffror visar att var sjätte vuxen i Kalmar län lever på sociala ersättningar.
NYHET — 21 april 2021

Låt företagen göra mer för klimatet 

Södra Sverige riskerar att halka efter när det gäller industriinvesteringar. Bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för utveckling i näringslivet. På kort tid har flera stora industrisatsningar presenterats, bland annat produktion av ”grönt stål”. Gemensamt för satsningarna är att de ligger i norra delen av landet.
NYHET — 21 april 2021

Företagen kan göra mer för klimatet

Bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för utveckling i näringslivet. Södra Sverige riskerar att halka efter när det gäller industriinvesteringar. På kort tid har flera stora industrisatsningar presenterats, bland annat produktion av ”grönt stål”. Gemensamt för satsningarna är att de ligger i norra delen av landet.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist