Catharina Bäck

Förhandlare och försäkringsexpert

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till såväl kollektivavtalad som allmän sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring och andra inkomstbortfallsförsäkringar. Redaktör för nyhetsbrevet Socialförsäkring i förändring.

Senaste artiklar av Catharina Bäck

REMISSVAR — 17 juni 2024

Remittering av promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen (S2024/00857)

REMISSVAR — 3 maj 2024

Remittering av promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

NYHET — 12 mars 2024

Fördubblade sjuklönekostnader: Har regeringen glömt småföretagen?

Felaktiga utbetalningar ska motarbetas genom träffsäkra och effektiva kontroller – inte genom att avskaffa en förmån. Det skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert. Hon menar att dubbleringen av sjuklönekostnaderna kan vara förödande för många företag.
REMISSVAR — 20 februari 2024

Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

REMISSVAR — 22 december 2023

Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

REMISSVAR — 13 december 2023

Remittering av betänkandet Ett modernare<br/>socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23)

NYHET — 31 oktober 2023

”Orimligt att slopa sjuklöneersättningen”

Att avskaffa skyddet mot höga sjuklönekostnader är obegripligt och ett orimligt hårt slag mot de små och medelstora företagen som står för merparten av jobbtillväxten i Sverige. Det menar försäkringsexperten Catharina Bäck.
REMISSVAR — 4 juli 2023

Remiss av Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning

REMISSVAR — 15 juni 2023

Remiss av promemoria Större flexibilitet i föräldrapenningen - utökade möjligheter att använda dubbeldagar

REMISSVAR — 25 april 2023

Remiss avseende Nationellt kunskapsstöd om<br/>försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist