Catharina Bäck

Förhandlare och försäkringsexpert

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till såväl kollektivavtalad som allmän sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring och andra inkomstbortfallsförsäkringar. Redaktör för nyhetsbrevet Socialförsäkring i förändring.

Senaste artiklar av Catharina Bäck

REMISSVAR — 25 oktober 2022

Remiss: Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

REMISSVAR — 17 oktober 2022

Remiss: Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

REMISSVAR — 20 maj 2022

Remiss Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (2021:98)

REMISSVAR — 9 februari 2022

Ett utökat arbetsskadeskydd vid smittaav samhällsfarlig sjukdom

REMISSVAR — 10 januari 2022

Remiss: Förslag till nya föreskrifter om tillfälliga bestämmelser om föräldrapenningsförmåner m.m.

REMISSVAR — 21 december 2021

Remiss av Promemoria Sträkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

REMISSVAR — 21 december 2021

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

NYHET — 15 december 2021

Efterlängtade förslag för egenföretagare 

Utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för företagare” har kommit med sitt slutbetänkande. ”Efterlängtade förslag. Det är hög tid att socialförsäkringssystemet bättre anpassas till företagares villkor och behov”, skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert.
NYHET — 23 augusti 2021

Ohållbart förslag till åldersberoende sjukersättning

En utredning föreslår en generös sjukersättning från och med 60 år. ”Att lämna arbetsmarknaden i förtid, trots att arbetsförmåga kan finnas, är inte hållbart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
REMISSVAR — 3 juni 2021

Remittering av Promemoria - Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist