REMISSVAR3 maj 2024

Remittering av promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2023/03302
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-28

Sammanfattande synpunkter
• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att sänka gränsen för karensavdrag till sex, istället för tio, tillfällen under en tolvmånadersperiod vid återkommande sjukfrånvaro, eftersom den lägre självrisken för arbetstagaren förs över på arbetsgivaren, vars självrisk och sjuklönekostnader ökar. • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att ersättning lämnas från Försäkringskassan från och med dag ett i sjukperioden för försäkrad som omfattas det särskilda högriskskyddet. • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att utvidga det särskilda högriskskyddet. • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen om namnändring från allmänt högriskskydd till karenstak och från särskilt högriskskydd till högriskskydd.

Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist