Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Pensioner

Genom framsynta reformer har Sverige ett av världens mest hållbara och konkurrenskraftiga pensionssystem. Det är en central del av välfärdssystemet och något vi ska värna. Ett väl fungerande pensionssystem är av stor vikt för staten, företagen och medborgarna. En allt viktigare del av den totala pensionen är tjänstepensionen som avtalas mellan arbetsgivarna och facken. 

Fördjupning

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 8 oktober 2021

Oro för ålderism och fler förtidspensionärer

En utredning föreslår generösare regler inom sjukförsäkringen. Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet, befarar att det kan innebära en stor ökning av antalet förtidspensionärer.
NYHET — 23 augusti 2021

Ohållbart förslag till åldersberoende sjukersättning

En utredning föreslår en generös sjukersättning från och med 60 år. ”Att lämna arbetsmarknaden i förtid, trots att arbetsförmåga kan finnas, är inte hållbart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET — 3 juni 2021

Avtalat – en väg in för pensioner och försäkringar

Arbetsgivare har fått en väg in för information om kollektivavtalade pensioner och försäkringar. I det nya bolaget Avtalat samlar parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK alla informationsresurser på pensions- och försäkringsområdet i ett gemensamt bolag.
NYHET — 12 maj 2021

Regeringen bör fatta ett bättre beslut om pensioner i egen regi

Regeringen har beslutat att inte ändra reglerna i Skatteförfarandelagen så att tjänstepensionerna kan fortsätta komma från en utbetalare, Alecta. I stället uppstår nu en pensionsröra till ingen nytta för någon, men till skada för Svenskt Näringslivs och PTK:s ITP-plan och för i dag 150 000 pensionärer, i framtiden närmare 400 000, skriver Hans Gidhagen, försäkringsexpert.
NYHET — 29 april 2021

Pensionssystemet måste bli mer begripligt

En höjning av pensionsavgiften skulle kosta 21 miljarder kronor vid införandet och ge cirka 1000 kronor/månad i höjd pension för dagens 20-åringar, enligt rapporten ”Effekter av höjd pensionsavgift” som presenterades nyligen på ett seminarium med Pensionsmyndigheten.
NYHET — 29 april 2021

”Den typiska pensionären har en hygglig inkomst”

Alecta har genomfört en studie i samarbete med SCB där inkomsten för tre miljoner svenskar i åldrarna 55 till 85 år har analyserats. Resultaten visar att pensionärers inkomster i allmänhet ligger på 75 procent av inkomsten de hade innan pension och att dagens pensionärer har högre inkomster än tidigare pensionärer. 
REMISSVAR — 26 april 2021

Finansinspektionens förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsre-serv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

NYHET — 14 april 2021

Pensionärernas verkliga inkomst bättre än myten

Det är angeläget att pensionspolitiken tar sin utgångspunkt i verkliga förhållanden, skriver Ingvar Backle, pensionsexpert.
NYHET — 31 mars 2021

Moderaterna riktar hård kritik mot arbetet i Pensionsgruppen 

Moderaterna riktar hård kritik mot Pensionsgruppens arbete och en eventuell höjning av pensionsavgiften. Maria Malmer Stenergard (M) lyfter fram sänkta skatter som ett alternativ. 
NYHET — 26 februari 2021

”Viktigt behålla kopplingen mellan inkomst, arbetsinsats och pensionens storlek” 

Pensioner Vi lever allt längre vilket innebär att utbetalningarna från pensionssystemet ökar. Riksdagen förväntas ta ställning till ett förslag om höjd ålder för uttag av den allmänna pensionen under året.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist