Pensioner

Genom framsynta reformer har Sverige ett av världens mest hållbara och konkurrenskraftiga pensionssystem. Det är en central del av välfärdssystemet och något vi ska värna. Ett väl fungerande pensionssystem är av stor vikt för staten, företagen och medborgarna. En allt viktigare del av den totala pensionen är tjänstepensionen som avtalas mellan arbetsgivarna och facken.

Kontaktpersoner

Jessica Permatz

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 1 juli 2024

Remittering av betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26)

REMISSVAR — 17 juni 2024

Remittering av promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen (S2024/00857)

NYHET — 11 juni 2024

Pensionsmyndighetens gd: Det måste löna sig att arbeta – varnar för utvecklingen

I dag får mer än 60 procent av alla pensionärer något slags grundstöd, enligt Anna Pettersson Westerberg, ny generaldirektör på Pensionsmyndigheten. ”De senaste årens förändringar har gjort att livsinkomstprincipen och drivkraften till arbete har urholkats”, säger hon i en intervju.
NYHET — 11 juni 2024

Grundaren av pensionssystemet: ”Återskapa respektavståndet”

Hallå där Bo Könberg. Du ledde arbetsgruppen som tog fram riktlinjer för ett nytt pensionssystem. Den 8 juni var det 30 år sedan riksdagen klubbade igenom ert förslag. Vad är det bästa med det system som ni tog fram?
NYHET — 11 juni 2024

Därför blir din pension lägre när andra jobbar mindre

Alla svenskar drabbas av lägre pensioner om arbetstiderna kortas, menar experter. Dessutom riskerar övriga trygghetssystem att försämras. ”Att uppehålla och öka ett högt arbetskraftsdeltagande är grunden för samtliga våra trygghetssystem”, säger pensionsexperten Ingvar Backle.
NYHET — 11 juni 2024

Tjänstepensionen får allt större betydelse

Nio av tio svenskar som arbetar har en tjänstepension, de flesta via kollektivavtalet. Tack vare arbetsmarknadens parters aktiva arbete har de fått allt bättre villkor och högre pensioner, enligt Ingvar Backle, pensionsexpert.
REMISSVAR — 3 maj 2024

Remittering av promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

NYHET — 19 april 2024

Tätare rapportering till Fora

När lönerapporteringen till Fora nu sker varje månad i stället för en gång om året innebär det för många företag en stor insats att ställa om, och frågorna har varit många. Men enligt Sandra Petersson på Fora leder det på sikt till en mer enhetlig och tydlig hantering för arbetsgivarna.
REMISSVAR — 26 mars 2024

Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om beviljning av omställningsstudiestöd

REMISSVAR — 21 mars 2024

Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist