Pensioner

Genom framsynta reformer har Sverige ett av världens mest hållbara och konkurrenskraftiga pensionssystem. Det är en central del av välfärdssystemet och något vi ska värna. Ett väl fungerande pensionssystem är av stor vikt för staten, företagen och medborgarna. En allt viktigare del av den totala pensionen är tjänstepensionen som avtalas mellan arbetsgivarna och facken. 

Fördjupning

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 21 april 2022

GD: Garantitillägget kan ge lägre pension när du arbetar mer

För vissa grupper gör garantitillägget att pensionen blir lägre om de jobbar ett år till, förklarar Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr. Men i remissvaret till regeringen ströks hans kritik. ”Det var en viktig analys att ta del av före ett beslut”, säger han.
NYHET — 21 april 2022

Regeringens pensionsoffensiv döms ut

Garantitillägget för en miljon pensionärer totalsågas av remissinstanserna. Förslaget anses vara oklart, motsägelsefullt och strida mot pensionssystemets grundvalar.
NYHET — 18 februari 2022

Nya siffror: Förmögenheten sex gånger större bland pensionärer

Dagens pensionärer har generellt en god ekonomi jämfört med den övriga befolkningen. Bland annat har de en förmögenhet som är sex gånger större än de i åldern 20-64 år.
NYHET — 18 februari 2022

Ekonomen: ”Ju mer du jobbar desto lägre pension får du”

Den senaste tidens förslag om höjda pensioner kritiseras för att rasera grundbultarna i det svenska pensionssystemet. ”Ren pensionspopulism”, säger nationalekonomen Jacob Lundberg.
REMISSVAR — 21 december 2021

Remiss av Promemoria Sträkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

REMISSVAR — 21 december 2021

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

NYHET — 2 december 2021

”En dålig idé att höja pensionerna för alla”

Pensionsfrågan är het i debatten. Såväl politiska partier som intresseorganisationer vill höja pensionerna. Pensionsmyndighetens slutsats är att systemet i stort levererar det som är utlovat.
NYHET — 2 december 2021

Kritik mot regeringens budget-och pensionsförslag 

Regeringen och Vänsterpartiet har gjort en överenskommelse om pensioner. Flera riksdagspartier är kritiska, bland annat undergräver förslaget drivkraften att jobba längre. Maria Malmer Stenergard (M), anser att förslaget kan strida mot pensionsöverenskommelsen.
NYHET — 3 november 2021

Är det fel på pensionssystemet? 

Intresset för och debatten om pensionsfrågor ökar. Pensionsmyndigheten vill bidra till att mer fakta och fler argument kommer fram i debatten om pensionerna. ” Vi vill tala klarspråk om pensioner och att debatten utgår från fakta”, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.
NYHET — 8 oktober 2021

Oro för ålderism och fler förtidspensionärer

En utredning föreslår generösare regler inom sjukförsäkringen. Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet, befarar att det kan innebära en stor ökning av antalet förtidspensionärer.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist