Pensioner

Genom framsynta reformer har Sverige ett av världens mest hållbara och konkurrenskraftiga pensionssystem. Det är en central del av välfärdssystemet och något vi ska värna. Ett väl fungerande pensionssystem är av stor vikt för staten, företagen och medborgarna. En allt viktigare del av den totala pensionen är tjänstepensionen som avtalas mellan arbetsgivarna och facken.

Kontaktpersoner

Ingvar Backle
Jessica Permatz

Senaste artiklarna

NYHET — 29 februari 2024

Pensionsexpert ser stora risker med höjd pensionsavgift

En gaspedal som höjer pensionerna i goda tider ska nu utredas, liksom höjd avgift för att pensionerna ska kunna bli högre. ”Skulle höjda pensionsavgifter innebära en högre arbetsgivaravgift är det definitivt negativt”, säger pensionsexperten Ingvar Backle.
REMISSVAR — 28 februari 2024

Remiss av promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

NYHET — 26 februari 2024

Pensionärerna som vägrar sluta jobba: ”Jag gör det inte för pengarna”

Erfarna jobbonärer är attraktiva på arbetsmarknaden och nu väljer fler och fler att jobba efter pensionen. En av dem är Björn Ekman, som har två jobb, trots att han för tre år sedan trodde att han hade slutat jobba. ”Det är stimulerande”, säger han.
NYHET — 26 februari 2024

Nya siffror: Varannan svensk rikare efter pensionen – ”Bättre än de flesta tror”

Nästan hälften av svenskarna har en högre totalinkomst när de är 67 år än när de är 60 år, visar en ny undersökning. ”Siffran förvånade oss verkligen”, säger pensionsekonomen Staffan Ström.
NYHET — 26 februari 2024

Pensionerna 2024: Nu lönar det sig mindre att jobba

De flesta pensionärer får en höjd pension i år, men skillnaden i pension mellan de som har jobbat och de som inte har det blir nu ännu mindre. Utvecklingen är allvarlig, menar pensionsexperten Ingvar Backle.
REMISSVAR — 20 februari 2024

Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

REMISSVAR — 20 februari 2024

Remittering av promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

NYHET — 15 januari 2024

Mer arbete ger inte mer i pension – Allvarligt”

Skillnaden i pension mellan de som har jobbat och de som inte har det blir nu ännu mindre 2024. Utvecklingen är allvarlig, menar pensionsexperten Ingvar Backle.
NYHET — 30 november 2023

Svenska pensionärer i EU-topp – så få är fattiga

Svenska pensionärer har det generellt bra. Andelen äldre som lever i fattigdom är bland de lägsta i EU, visar en rapport från Pensionsmyndigheten.
NYHET — 30 november 2023

Därför ökar bidragspensionärerna – lönar sig inte att jobba

Andelen pensionärer med någon form av skattefinansierat pensionsbidrag har på kort tid gått från 30 till 70 procent. ”Det minskar drivkrafterna för arbete”, säger Ole Settergren på Pensionsmyndigheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist