REMISSVAR1 juli 2024

Remittering av betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2024/00752
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-60

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk 2021 och 2022 (SOU 2024:60).

  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att undantaget övervägande skäl ska tas bort som grund för beviljande av sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att återgå till den tidigare lydelse av begreppet särskilda skäl som gällde före den 15 mars 2021 vid bedömning av arbetsförmåga efter dag 180 i rehabiliteringskedjan, samt att det inte ska vara möjligt att tillämpa särskilda skäl efter dag 365 i rehabiliteringskedjan.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att slopa kravet om ”angiven yrkesgrupp” vid bedömning av den försäkrades rätt till sjukpenning efter dag 180 och endast beakta om han eller hon har förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att vid bedömning av nedsättning av arbetsförmågan och dess omfattning ska arbetstiden minskas varje dag i motsvarande grad som nedsättningen avser, om det inte är medicinskt motiverat att förlägga arbetstiden på ett annat sätt.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att bestämmelserna om behovsanställda i sjukpenningförsäkringen tas bort.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att de särskilda äldrereglerna i sjukpenningförsäkringen tas bort.
Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist