NYHET12 mars 2024

Fördubblade sjuklönekostnader: Har regeringen glömt småföretagen?

Felaktiga utbetalningar ska motarbetas genom träffsäkra och effektiva kontroller – inte genom att avskaffa en förmån. Det skriver Catharina Bäck, försäkringsexpert. Hon menar att dubbleringen av sjuklönekostnaderna kan vara förödande för många företag.

Catharina Bäck, försäkringsexpertFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB , Mostphotos

Trots den massiva remisskritiken går regeringen vidare med förslaget att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader. Beslutar riksdagen som regeringen vill slopas högkostnadsskyddet redan till sommaren.

När dagens högkostnadsskydd infördes 2015 framhölls att sjuklöneansvaret är ett ekonomiskt risktagande och att små och nystartade företag är särskilt känsliga för denna risk. Avsikten med ersättningen har varit att särskilt skydda de mindre företagen mot oförutsebara och oväntat höga sjuklönekostnader. Motiven som gällde vid införandet av ersättningen för höga sjuklönekostnader kvarstår – små och nystartade företag är fortfarande sårbara för den risken.

Frågan är om regeringen ens längre ser behovet av att skydda mindre företag mot onormalt höga sjuklönekostnader? Trots att sjuklönekostnaderna kommer att fördubblas för de minsta företagen när ersättningen avskaffas, gör regeringen bedömningen att den avskaffade ersättningen inte är avgörande för ett företags existens. Enligt regeringen rör det sig i de flesta fallen om relativt små summor som endast utgör en marginell del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader.

För större företag och arbetsgivare i offentlig sektor kan den bedömningen stämma, men en fördubbling av sjuklönekostnaden är av avgörande betydelse för ett mindre företag. Utan högkostnadsskyddet blir företagen med stor sannolikhet mer försiktiga med att anställa personal, vilket i sin tur gör det svårare för individer med ohälsa eller funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden.

Regeringen menar även att ersättningen har varit svår att kontrollera och anser att de felaktiga utbetalningarna är stora. Felaktiga utbetalningar ska självklart motarbetas, och det görs lämpligen genom träffsäkra och effektiva kontroller – inte genom att helt avskaffa en förmån.

Inte heller är de felaktiga utbetalningarna anmärkningsvärt högre i förhållande till andra socialförsäkringsersättningar, vilket Brottsförebyggande rådet, Brå, har påtalat. Dessutom har Riksrevisionen lämnat förslag på hur riskerna för felaktiga utbetalningar kan minska.

Regeringen har med andra ord goda möjligheter att förbättra kontrollerna och minska felaktiga utbetalningar – bra alternativ till att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Skriven avCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist