Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring

Socialförsäkringarna syftar till att ge ekonomisk trygghet vid exempelvis sjukdom eller arbetsskada. Försäkringarna kan vara både lagstadgade och kollektivavtalade. Utformningen är av stor vikt för både arbetsgivare och arbetstagare och ska underlätta återgång i arbete. 

Kontaktpersoner

Catharina Bäck
Pär Andersson
Hans Gidhagen
Ingvar Backle

Senaste artiklarna

NYHET — 8 oktober 2021

Oro för ålderism och fler förtidspensionärer

En utredning föreslår generösare regler inom sjukförsäkringen. Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet, befarar att det kan innebära en stor ökning av antalet förtidspensionärer.
NYHET — 8 oktober 2021

Skarp kritik mot regeringens förslag om trygghetspension 

Regeringen vill att ålder ska avgöra om personer har arbetsförmåga inom sjukförsäkringen, inte bara sjukdom. Trygghetspensionen, som den kallas, får hård kritik från flera av riksdagens partier.
NYHET — 23 augusti 2021

Ohållbart förslag till åldersberoende sjukersättning

En utredning föreslår en generös sjukersättning från och med 60 år. ”Att lämna arbetsmarknaden i förtid, trots att arbetsförmåga kan finnas, är inte hållbart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET — 31 mars 2021

Försäkringskassans GD: ”Viktigt med en långsiktig och stabil sjukförsäkring”

Efter kritik för kraftiga upp och nedgångar i beviljanden och avslag om sjukpenning, så genomför Försäkringskassan en omfattande en genomlysning av sjukförsäkringen. Generaldirektör Nils Öberg hoppas på en långsiktig och stabil sjukförsäkringen framöver.
NYHET — 30 mars 2021

Allt fler röster för vaccination på jobbet

Nu tar fler regioner hjälp av företagshälsoföretag för att en stor del av massvaccineringen ska kunna ske på eller nära arbetsplatserna.
NYHET — 26 februari 2021

Ny rapport: ”Stor ökning av korta sjukfall.”

En kraftig ökning av antalet sjukskrivna registreras under våren, men sjukfallen var korta. Det visar en rapport från Försäkringskassan som har analyserat pandemins effekter på sjukförsäkringen
NYHET — 24 februari 2021

Smittbärarpenning väcker osäkerhet

Ofta är det oklart vilken ersättning den som stannar hemma på grund av eventuell covid-smitta har rätt till. ”Det måste vara enkelt att begränsa smittspridningen”, säger företagaren Lena Lilja.
NYHET — 7 januari 2021

Nu kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning

Nu kan arbetsgivare ta del av Svenskt Näringslivs, LO:s och PTK:s gemensamma satsning på en bättre arbetsmiljö. 
NYHET — 18 december 2020

Nytt sjukpenningförslag för långtidssjukskrivna

Beviskraven ska mildras för bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukförsäkringen, enligt ett förslag från regeringen, L och C. Bedömningen kan skjutas upp om det finns goda förutsättningar att den anställde kan återgå i arbete efter rehabilitering. 
NYHET — 3 december 2020

Utökad föräldraledighet kan påverka jämställdheten negativt

En utökad föräldraledighet leder till högre utgifter för arbetsgivare och i förlängningen eventuellt till lägre löner för kvinnor, visar en ny IFAU-rapport.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist