LogoLogo
LogoLogo

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring

Socialförsäkringarna syftar till att ge ekonomisk trygghet vid exempelvis sjukdom eller arbetsskada. Försäkringarna kan vara både lagstadgade och kollektivavtalade. Utformningen är av stor vikt för både arbetsgivare och arbetstagare och ska underlätta återgång i arbete. 

Kontaktpersoner

Catharina Bäck
Pär Andersson
Hans Gidhagen
Ingvar Backle

Senaste artiklarna

NYHET — 7 januari 2021

Nu kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning

Nu kan arbetsgivare ta del av Svenskt Näringslivs, LO:s och PTK:s gemensamma satsning på en bättre arbetsmiljö. 
NYHET — 18 december 2020

Nytt sjukpenningförslag för långtidssjukskrivna

Beviskraven ska mildras för bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukförsäkringen, enligt ett förslag från regeringen, L och C. Bedömningen kan skjutas upp om det finns goda förutsättningar att den anställde kan återgå i arbete efter rehabilitering. 
NYHET — 3 december 2020

Utökad föräldraledighet kan påverka jämställdheten negativt

En utökad föräldraledighet leder till högre utgifter för arbetsgivare och i förlängningen eventuellt till lägre löner för kvinnor, visar en ny IFAU-rapport.
NYHET — 3 december 2020

Utredare vill öka tryggheten för företagare 

Åldersgränsen 55 år för att kunna välja kortare karenstid för företagare ska tas bort föreslår en utredning.
NYHET — 2 december 2020

Företagen: ”Sjuklönestödet behöver förlängas”

Den senaste tiden har sjukfrånvaron skjutit i höjden och företagen vill nu se att det statliga sjuklönestödet förlängs efter årsskiftet. ”Sjukfrånvaron kommer att ligga på onormala nivåer en bra bit in på nästa år”, säger Frida Delmeby-Hagsér på Saft.
NYHET — 9 november 2020

Besynnerligt av regeringen om familjevecka

Att bygga ut världens mest generösa föräldraförsäkring i tider när vi behöver fokusera på att övervintra coronapandemin, säkra jobb och företagande är en besynnerlig och i grunden obegriplig prioritering av regeringen.
NYHET — 29 oktober 2020

Vårdförsäkring: Från chefsförmån till strategiskt måste

De 700 000 svenskar som har en privat sjukvårdsförsäkring får snabbare och bättre vård än om de sökt offentlig vård. Det är orättvist anser regeringen som vill införa begränsningar. ”Förvånande att vilja ta bort ytterligare resurser i det här läget”, säger Marie Svensson på Tjeders.
NYHET — 28 oktober 2020

”Skattepengar i pensionssystemet är ingen bra lösning”

Regeringen vill att inkomstpensionen höjs nästa år för vissa pensionärer genom ett nytt bidrag. Tillägget finansieras ur statskassan. Kritiker anser att grundprincipen för pensionssystemet överges.
NYHET — 11 september 2020

Regeringen förlänger coronaåtgärder i socialförsäkringen

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala, ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna och slopade läkarintyg de två sjuklöneveckorna, är några åtgärder i socialförsäkringen som regeringen föreslår ska förlängas.
NYHET — 11 september 2020

”Parterna satsar 75 miljoner på arbetsmiljöutbildning”

Ett aktivt arbetsmiljöarbete och samverkan på arbetsplatsen kommer vara i fokus under kommande år. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har beslutat att satsa 75 miljoner kronor på stöd för arbetsmiljöutbildning.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist