LogoLogo
LogoLogo

Pär Andersson

Förhandlare och försäkringsexpert

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till den statliga arbetslöshetsförsäkringen och andra inkomstbortfallsförsäkringar samt kollektivavtalade omställningsförsäkringar.

Senaste artiklar avPär Andersson

REMISSVAR — 2 november 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37

NYHET — 16 juni 2020

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
REMISSVAR — 14 maj 2020

Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

REMISSVAR — 24 mars 2020

Remiss av ändrade föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna

REMISSVAR — 12 februari 2020

Remiss av förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och försäkringstekniska grunder

REMISSVAR — 17 januari 2020

REMITTERING Promemoria Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

REMISSVAR — 10 januari 2020

Remiss av Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid

REMISSVAR — 16 september 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

NYHET — 20 mars 2019

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET — 30 oktober 2018

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist