Pär Andersson

Förhandlare och försäkringsexpert

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till den statliga arbetslöshetsförsäkringen och andra inkomstbortfallsförsäkringar samt kollektivavtalade omställningsförsäkringar.

Senaste artiklar av Pär Andersson

REMISSVAR — 28 februari 2024

Remiss av promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

REMISSVAR — 2 februari 2024

Remiss av Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildnings­departementet

REMISSVAR — 14 februari 2023

Remiss av departementspromemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

REMISSVAR — 18 januari 2023

Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

REMISSVAR — 7 september 2021

Remiss av Ds 2021:16, 17 och 18 om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

REMISSVAR — 26 april 2021

Finansinspektionens förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsre-serv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

REMISSVAR — 2 november 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshets­försäkringen, SOU 2020:37

NYHET — 16 juni 2020

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
REMISSVAR — 14 maj 2020

Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

REMISSVAR — 24 mars 2020

Remiss av ändrade föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist