REMISSVAR28 februari 2024

Remiss av promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2024/00081
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-12

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK och LO (parterna) har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken.

Parterna anser att den praxis som bildats av Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) vid byte av arbetsområde, vilken parterna inte anser har stöd i lag och motivtexter i förarbeten, som innebär att arbetsmarknadsläget för det arbetsområde som den sökande redan arbetar eller har arbetat inom ska beaktas, är djupt problematisk. Parterna anser därför att det är mycket angeläget och brådskande att genom ett förtydligande i lag och motivtexter säkerställa att arbetsmarknadsläget i den sökandes nuvarande arbetsområde inte ska beaktas. Parterna bedömer dock att förslaget i promemorian potentiellt kan leda till otydlighet och eventuella inskränkningar i andra avseenden med ej avsedda effekter vid tillämpning av regelverket. Parterna förordar därför ett annat tillägg i lagen än det som föreslås, som enligt parternas bedömning bör tydliggöra hur regelverket ska tillämpas på det sätt som åsyftas i promemorian utan att öppna för andra potentiella effekter på tillämpningen av regelverket.

Ansvarig handläggarePär Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist