NYHET16 juni 2020

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.

Idag presenterade utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen”. Arbetslöshetsförsäkringen är en grundpelare för en väl fungerande arbetsmarknad som underlättar omställning och strukturomvandling.

Svenskt Näringsliv anser att arbetslöshetsförsäkringen ska ha tydliga drivkrafter till arbete, vara rättssäker och att kontrollfunktionerna fungerar ändamålsenligt. Samtidigt behöver administrationen för arbetsgivare vara enklare än idag.

Utredningens förslag utgår från att systemet ska bli mer förutsägbart och att administrationen underlättas. Den modell som utredaren föreslår innebär en övergång från ett arbetsvillkor till ett inkomstvillkor som kvalifikationsgrund. Svenskt Näringslivs bedömning är att detta är en bra modell som underlättar när det gäller administrationen av arbetslöshetsförsäkringen. Dagens arbetsgivarintyg som är betungande för arbetsgivarna att ta fram försvinner och inkomstuppgifterna hämtas från de månatliga arbetsgivardeklarationerna med inkomstuppgifter på individnivå som finns tillgängliga sedan 2019. Detta är något som Svenskt Näringsliv har verkat för under lång tid.

Utredningen föreslår vidare att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen gradvis ska trappas ned i takt med arbetslöshetstiden. Svenskt Näringsliv anser att en avtrappning av ersättningen skapar drivkrafter för den arbetssökande att vara aktivt arbetssökande. Även aktivitetsstöd för långtidsarbetslösa föreslås gradvis trappas ned. Den så kallade 100-dagarsregeln återinförs inte. Denna regel innebar att den arbetssökande generellt kunde begränsa sitt sökområde de första hundra dagarna. Svenskt Näringslivs uppfattning är att det är bra att det även fortsättningsvis ska göras en prövning av sökområdet i varje enskilt fall.

Arbetsmarknad
Skriven avPär Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist