REMISSVAR2 november 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshets­försäkringen, SOU 2020:37

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2020/01495/A
  • Svenskt Näringsliv instämmer i att det är viktigt att betona att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och tillstyrker att detta uttrycks direkt i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att nuvarande arbetsvillkor ersätts med ett inkomstvillkor, men anser att det är en nödvändig förutsättning att inkomstnivåerna i inkomstvillkoret ska fastställas i lag och relateras till inkomstbasbeloppet.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslagen modell för beräkning av ersättningsnivåer men anser att nedtrappningen av ersättning bör vara brantare än förslaget, nämligen 15 procentenheter efter 100 ersättningsdagar och 10 procentenheter efter 200 er-sättningsdagar, och att försäkringen utformas som en obligatorisk försäkring genom att ersättningsnivåerna inte kopplas till medlemskap i arbetslöshetskassa utan istället till hur många månader ersättningstagaren har haft den minsta månadsinkomsten i inkomstvillkoret.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslagen modell för beräkning av ersättningsperiodens längd.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att arbetsgivare som inte fullgör skyldigheten att lämna uppgifter till arbetslöshetskassorna ska kunna dömas till böter.
  • Svenskt Näringsliv instämmer i utredningens uppfattning att 100-dagarsregeln inte bör återinföras.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att en ny bedömning av om näringsverksamhet har upphört genom att det inte vidtas några åtgärder förkortas till tre år från det att verksamheten återupptogs.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att tidsfristen, som ger företagare möjlighet att få kravet för inkomstvillkor och ersättningen prövad mot tidigare inkomst, bestäms till 36 månader från verksamhetsstarten.
Ansvarig handläggareCarina LindfeltPär Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist