REMISSVAR18 januari 2023

Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2022/01534
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-166

Under covid-19-pandemin har vissa lättnader införts i arbetslöshetsförsäkringen. I promemorian föreslås att dessa lättnader ska gälla tills vidare. De förändringarna som nu föreslås att gälla tills vidare infördes under covid-19-pandemin med hänvisning till de mycket speciella förhållanden som gällde då. Dessa förhållanden är inte för handen längre varför förändringarna bör utmönstras. För det fall villkoren bör ändras måste detta självständigt utredas och motiveras utan kopp-ling till covid-19-pandemin.

Ansvarig handläggarePär Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist