REMISSVAR26 april 2021

Finansinspektionens förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsre-serv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

MOTTAGARE
Finansinspektionen
Externt diarienummer
FI dnr 20-21339
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-60
  • Finansinspektionens föreskrifter om vilka avsättningar till säkerhetsreserv som ett tjänstepensionsföretag får göra måste omfatta alla försäkringstyper som inkomstbeskattas. Enligt skattelagstiftningen ska även förmåner såsom utbetalningar vid föräldraledighet, invaliditet eller upphörande av anställning inkomstbeskattas. Om inte alla försäkringstyper som inkomstbeskattas tas om hand av finansinspektionens föreskrifter kommer företag som erbjuder sådana försäkringar att i praktiken utestängas från reglerna om tjänstepensionsföretag.
  • Det måste göras ytterligare kalibreringar av det maximala beloppet för säkerhetsreserven eftersom flera tilläggsförsäkringar kompletterar de offentliga försäkringarna och därför påverkas av politiska beslut. Modellen som ligger till grund för beräkningen av det maximala beloppet måste anpassas så att den tar hänsyn till politiska beslut. Det maximala beloppet för säkerhetsreserven måste beakta den politiska risken.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att ändra nuvarande undantag för kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar som följer en överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation från tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 12 kap. föreskrifterna om försäkringsdistribution och kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358.
Ansvarig handläggarePär Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist