REMISSVAR13 december 2023

Remittering av betänkandet Ett modernare<br/>socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2023/01926
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-131

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23).

  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att införa en generell ”icke-behovsprövad” graviditetspenning, samt ändring av föräldraledighetslagen med anledning av sådan ny förmån.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att förlänga förmånstiden för graviditetspenning till och med dagen före faktisk förlossning.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att förtydliga sjukpenningens regelverk.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att höja inkomsttaket för graviditetspenning.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrkerförslaget att såväl psykiska som fysiska graviditetsrelaterade besvär vägs samman och beaktas vid bedömningen om den gravida har nedsatt arbetsförmåga i ett fysiskt påfrestande arbete.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att avskaffa Försäkringskassans möjlighet att begära arbetsgivarutlåtande från den gravida.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen att utvidga uppgiftsskyldigheten för arbetsgivare.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att avskaffa anmälan vid risker i arbetsmiljön.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen att i föräldraledighetslagen särskilt reglera omplacering på deltid.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att arbetsgivare ska ompröva möjligheten till omplacering minst varannan månad.
Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist