REMISSVAR17 juni 2024

Remittering av promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen (S2024/00857)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2024/00857
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-63

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att det endast ska vara möjligt att använda föräldrapenning på lägsta- och grundnivå under arbetsfri tid om föräldern tar ut föräldrapenning på motsvarande eller högre förmåns- och ersättningsnivå i direkt anslutning till den arbetsfria tiden.
• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att en förälder inte ska kunna välja på vilken förmånsnivå föräldrapenning på lägsta- eller grundnivå tas ut när han eller hon arbetar högst sju åttondelar av normal arbetstid.

Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist