Carl Kling

Näringspolitisk rådgivare

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i Västmanlands län för Svenskt Näringslivs räkning.

Senaste artiklar av Carl Kling

NYHET — 23 maj 2023

Tydliga skillnader när företag tycker till om kommunernas företagsklimat

I dag presenterades årets enkätsvar om det lokala företagsklimatet i länets alla kommuner. 898 företagare i länet har svarat på hur de ser på företagsklimatet i kommunen där de verkar. I Västmanlands län ökar betyget något från föregående år, men fortsatt något under Sverigesnittet.
NYHET — 23 maj 2023

Surahammar siktar mot toppen: ”Med förbättring kommer förväntningar”

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet så ökar Surahammar sitt resultat kraftigt. ”Det känns jättebra att vi börjar se fina resultat av vårt arbete, men vi är långt ifrån nöjda”, menar Maria Granberg, näringslivschef i Surahammars kommun.
NYHET — 17 april 2023

”Måste i slutändan alltid löna sig att jobba”

Rapport från Svenskt Näringsliv visar att 25 procent av befolkningen i arbetsför ålder i Västmanland inte är självförsörjande. Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt besökte nyligen Västerås för att presentera regionala siffror av självförsörjningsgraden för riksdagsledamöter och företagare från länet.
NYHET — 7 mars 2023

Kompetens- och försörjningsparadoxen är förlamande för konkurrenskraften

I februari släppte vi på Svenskt Näringsliv rapporten ”Reformer för fler i arbete”. Rapporten visar att fler än 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte är självförsörjande. En övervägande majoritet av dessa är lågutbildade och utrikes födda.
NYHET — 6 mars 2023

Näringslivet behöver smidiga tillståndsprocesser – ”för företagens bästa”

För att förenkla för företagare så behöver det bli enklare att nå samsyn och hitta möjliga lösningar i tillståndsprocesser, menar företagaren Felix Fuchs.
NYHET — 14 februari 2023

Caroline Högström: ”Vi måste snabbt komma ur den ekonomiska krisen”

Vi har träffat riksdagsledamoten Caroline Högström (M) från Västmanlands länsvalkrets för en kort intervju. Läs hennes tillbakablick av året som gått och hennes tankar om arbetet framåt.
NYHET — 14 februari 2023

Angelica Lundberg: ”Utan stabil elförsörjning så kommer få företag kunna verka effektivt”

Vi har träffat riksdagsledamoten Angelica Lundberg (SD) från Västmanlands länsvalkrets för en kort intervju. Läs hennes tillbakablick av året som gått och hennes tankar om arbetet framåt.
NYHET — 14 februari 2023

Åsa Eriksson: ”Att minska kriminaliteten på alla områden är prioriterat”

Vi har träffat riksdagsledamoten Åsa Eriksson (S) från Västmanlands länsvalkrets för en kort intervju. Läs hennes tillbakablick av året som gått och hennes tankar om arbetet framåt.
NYHET — 23 januari 2023

Hur går det för företagen i Västmanland?

Det råder inga tvivel om att 2023 kommer att bli ett tufft år. Hushållen är rekorddeppiga och länets företag vittnar om en rask försämring av framtidsutsikterna. Många företag avstår från planerade investeringar och minskar antalet anställda för att överleva den kommande lågkonjunkturen.
NYHET — 9 december 2022

Företag i Västmanland alltmer pessimistiska

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist