Carl Kling

Näringspolitisk rådgivare

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i Västmanlands län för Svenskt Näringslivs räkning.

Senaste artiklar av Carl Kling

NYHET — 29 november 2023

Företagaren om kompetensbristen: ”Politiken gör bevisligen inte tillräckligt”

”Jag skulle kunna anställa chaufförer redan idag, men vi hittar inte rätt folk”. Det menar Madelené Hjelm, VD på familjeföretaget IB Transport, som oroas över bristen på rätt kompetens i transportbranschen.
NYHET — 22 november 2023

Brottsutsatta Västeråsföretagare: ”Vi måste agera tillsammans”

”Samverkan mellan näringsliv och myndigheter måste bli bättre, vi måste prata med varandra och informera om hur verkligheten faktiskt ser ut”. Det konstaterades när ledande politiker, företagare och lokalpoliser samlades för att prata om brottslighetens påverkan och dess kostnader för näringslivet.
NYHET — 10 oktober 2023

Låt arbetslinjen gå först

Att Sverige har stora behov av arbetskraft är ingen nyhet. Bara på Arbetsförmedlingens platsbank finns idag över 110 000 lediga jobb, varav 40 000 jobb som helt saknar krav på utbildning. Samtidigt har vi 1,2 miljoner personer i arbetsför ålder som inte klarar av att försörja sig själva.
NYHET — 20 september 2023

Ny ranking: så betygsätter företagen kommunerna i Västmanland

Idag släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, där drygt 32 400 företagare fått betygsätta hur det är att driva företag i sin kommun.
NYHET — 8 augusti 2023

Näringslivet är samhällsmotorn

En vanligt förekommande beskrivning jag får från många entreprenörer som bedriver verksamhet på mindre orter är att de ofta möts av ”bruksmentaliteten” och en förstärkt ”Jantelag”, snarare än att hyllas för den samhällsmotorn som dem faktiskt är.
NYHET — 3 juli 2023

Omtag kring upphandlingsfrågan i Sala: ”Ska vara mer kreativa”

I många år har frågan om offentlig upphandling fått låga betyg av företagare. I takt med den negativa utvecklingen har fler kommuner börjat prioritera frågan och initiera dialog med företagare för att öka förståelsen och underlätta medverkan i kommunernas upphandlingar.
NYHET — 27 juni 2023

”Jag vill se tempo från regeringen”

Både företag, kommun, region och stat har idag en enorm kompetensbrist. Den befintlig arbetskraften räcker inte till. Vi har pratat med Carina Lindfeldt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, för att fråga vad som sker just nu och vad som behöver göras framåt.
NYHET — 20 juni 2023

Ett starkt företagsklimat är svaret för pressade kommuner

Just nu har många kommuner och regioner på samma sätt som företag en pressad ekonomisk situation och i många fall en oviss framtid. Utgifterna har ökat snabbt, utan att intäkterna nödvändigtvis hängt med i samma takt.
NYHET — 23 maj 2023

Tydliga skillnader när företag tycker till om kommunernas företagsklimat

I dag presenterades årets enkätsvar om det lokala företagsklimatet i länets alla kommuner. 898 företagare i länet har svarat på hur de ser på företagsklimatet i kommunen där de verkar. I Västmanlands län ökar betyget något från föregående år, men fortsatt något under Sverigesnittet.
NYHET — 23 maj 2023

Surahammar siktar mot toppen: ”Med förbättring kommer förväntningar”

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet så ökar Surahammar sitt resultat kraftigt. ”Det känns jättebra att vi börjar se fina resultat av vårt arbete, men vi är långt ifrån nöjda”, menar Maria Granberg, näringslivschef i Surahammars kommun.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist