NYHET30 januari 2024

Stor efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildad kompetens i Västmanland

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät uppger 54 procent av företagen i Västmanland att de är i ett stort behov av nya medarbetare med gymnasial yrkesutbildning. Bristen på medarbetare med rätt kompetens hindrar idag många företag från att växa. Efterfrågan på arbetskraft med gymnasial yrkesutbildning kommer dessutom att vara stor även framöver.

Foto: Pexels

I riket som helhet är motsvarande siffra 47 procent. Kompetensbristen finns inom flera branscher, exempelvis industrin, samhällsbyggnad, fordonsbranschen, besöksnäringen och välfärden. Tillgången till rätt kompetens i rätt tid är helt avgörande för att hålla jämna steg med omvärlden och teknikutvecklingen. Kompetensbristen drabbar inte bara de enskilda företagen, det får även konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft, välstånd och möjligheten att genomföra klimatomställningen.

Samtidigt är det allt för få sökande till yrkesprogrammen; detta trots att yrkesutbildningar ger utmärkta chanser till att få jobb med bra ingångslöner. I Västmanland är industritekniska programmet i Köping den utbildning med högst jobbchanser ett år efter avslutad utbildning.

– Vi behöver omvärdera synen på yrkesutbildning i Sverige. Det är bra utbildningar som leder till jobb efter examen, men det är dessvärre alltför få som söker sig dit. Vi – som i samhället och näringslivet – behöver gemensamt förmedla till de som ska välja till gymnasiet att överväga att söka sig till yrkesutbildningarna på grund av dess goda framtidsutsikter, säger Kristin Lahed, regionchef i Västmanland.

Även siffrorna tyder på att yrkesprogrammen är en bra väg att gå som ungdom. Etableringschansen på arbetsmarknaden ökar med upp till 21 procentenheter för den som väljer yrkesprogram – och medianlönen med över 100 000 kronor per år.

Vad många inte heller vet är att yrkesprogrammen är högskoleförberedande, så skulle man vilja läsa vidare senare i livet är tröskeln för detta låg.

– Detta, tillsammans med goda jobbchanser och bra ingångslöner, gör att yrkesutbildningarna erbjuder en mycket bra start på karriären för unga. Dessutom får ungdomarna redan på gymnasiet med sig det självförtroende som yrkesutbildningarna och dess möjligheter kan erbjuda, vilket kommer gynna dem hela livet, menar Kristin Lahed.

Att välja program till gymnasiet är ett svårt beslut med dess inverkan på framtiden. På Ekonomifaktas Gymnasiepejl kan man därför se hur det har gått på arbetsmarknaden för elever som studerat de olika programmen tidigare, samt ta del av både etableringsgrad och medianinkomst 1 eller 3 år efter avslutad utbildning.

De fem utbildningarna med högst jobbchanser ett år efter avslutad utbildning i Västmanland:

 1. 1.
  Industritekniska programmet i Köping (100 procent etableringsgrad)
 2. 2.
  Fordons- och transportprogrammet i Köping (79 procent etableringsgrad)
 3. 3.
  Vård- och omsorgsprogrammet i Köping (75 procent etableringsgrad)
 4. 4.
  El- och energiprogrammet i Fagersta (71 procent etableringsgrad)
 5. 5.
  Bygg- och anläggningsprogrammet i Sala (67 procent etableringsgrad)
Kompetensförsörjning
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist