NYHET8 februari 2024

Näringslivet står redo att återigen bana vägen

Under det senaste halvåret har Svenskt Näringsliv, tillsammans med företag i Västmanlands län, anordnat energisamtal tillsammans med kommun-, region- och riksdagspolitiker. Träffarna fortsätter under 2024 och kretsar kring energi som den gemensamma nämnaren, och har hitintills handlat om allt från solenergi och kärnkraft till CleanTech och elektrifiering.

Carl Kling, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Västmanland.Foto: Stefan Tell

Näringslivets roll i omställningen beskrivs enklast som fullständigt avgörande. Näringslivets innovationskraft, nytänkande och långsiktiga investeringar gynnar inte bara svensk konkurrenskraft, arbetsmarknad och landets tillväxt. Den leder också den gröna omställningen. För att svenska företag ska kunna konkurrera på den internationella marknaden och leverera ”Made in Sweden” till alla världens hörn krävs det dock politiska krafttag på både lokal, nationell och internationell nivå.

Under länets energimöten har näringslivets budskap till politiken, på det stora hela, varit mycket enkelt. Vi behöver varje fossilfri kilowattimme vi kan få. Omställningen är ingenting vi kan eller ska snooza på. Den sker här och nu. För att leverera gröna batterier, byta ut röken i avgasrören till gnistrande elektricitet och fasa ut fossilberoendet så krävs dock inte bara en fördubbling av energiproduktionen i Sverige – det behövs också kompetens.

De närmaste åren kommer svenska företag att behöva rekrytera 175 000 nya medarbetare. Utöver det kommer det att behövas ytterligare 90 000 nya medarbetare i offentlig verksamhet. Antalet sysselsatta beräknas under samma period öka med 144 000 personer. Trots den prognostiserade ökningen av antalet sysselsatta saknas fortfarande 120 000 personer på sista raden. Det här betyder i praktiken att vår framtida tillväxt och välfärd bokstavligt talat står och faller på att fler som idag bor i Sverige kommer in i arbete – och att fler kommer till Sverige för arbete. Ungdomar behöver i högre utsträckning än idag lockas till arbetsmarknadsförberedande yrkesutbildningar som resulterar i en lovande karriär samtidigt som möjligheterna för vidareutbildning är mycket goda. Därtill krävs det att vi underlättar för utländsk arbetskraft att komma till Sverige – snarare än dagens direkt tillväxthämmande beslutsfattande på området.

För den som följer den svenska energipolitiska debatten är detta i mångt och mycket självklarheter. Men samtidigt kan den debatten vi ser ofta framstå närmast provocerande strategisk. Å ena sidan är partierna mer överens nu än tidigare om framtidens energiproduktion. Å andra sidan menas det att ”näringslivet tycker att kärnkraft är fel”. Det sistnämnda är självklart nonsens, men det bekräftar att den politiska debatten fortfarande består av en hel del skilda verklighetsbeskrivningar.

Det räcker med att titta på hur svensk elproduktion ser ut idag för att få det bekräftat att varje fossilfritt energislag spelar roll – och kommer om möjligt spela än större roll framöver. Det är också näringslivets ingång. Tillåt mig därför att upprepa mig. Vi behöver varje fossilfri kilowattimme vi kan få.

Omställningen till en fossilfri ekonomi är en unik möjlighet för Sverige. Vårt innovativa näringsliv står redo att återigen bana vägen. Men omställningen kräver mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser, och att nya idéer omfamnas. Allt detta behövs nu, inte sen.

Energiförsörjning
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist