NYHET3 januari 2024

Var med och skapa ett starkt företagsklimat

I dagarna har företag runt om i hela landet fått årets enkät om hur det är att driva företag i sin kommun. Enkäten ger både stora och små företag en chans att med gemensam röst lyfta vad kommunen behöver förbättra. Enkäten gör det möjligt för alla att bidra till förändring.

I dagarna skickas årets enkät av det lokala företagsklimatet ut till företag i Västmanland.

Sedan slutet av 1990-talet har vi på Svenskt Näringsliv mätt hur bra företagsklimatet är i olika delar av landet. Undersökningen brukar få stort genomslag, framförallt på hösten när vi presenterar rankingen av alla landets 290 kommuner. För kommunerna är det en viktig temperaturmätare på hur de uppfattas av företagen.

Årets enkät är nu ute

Årets enkät skickas till drygt 70 000 företag, digitalt per mejl eller fysiskt per post. Undersökningen är öppen för svar fram till den 1 april, resultatet presenteras i maj. Är du en av de som har fått enkäten? Se till att svara på den!

Att många företag väljer att delta är viktigt för att vi ska kunna utvärdera och följa hur kommunerna jobbar, och för att de ska kunna förbättra sin service och kommunikation gentemot företagen. Högre svarsfrekvens ger en tydligare bild och skapar bättre grund för utveckling.

Många kommuner har insett vikten av nöjda företagare. Vår enkät ligger till grund för konkreta målsättningar i flera av Västmanlands kommuner, och antalet ökar. Andra använder resultatet för att benchmarka sig mot andra kommuner, eller för att se till att arbetet går i rätt riktning.

Goda villkor för företagen är i sin tur en förutsättning för fler jobb, mer skatteintäkter och en god välfärd.

Goda villkor för företagen är i sin tur en förutsättning för fler jobb, mer skatteintäkter och en god välfärd. Ett tydligt sätt att visa vad företagen bidrar med är att berätta vad skatteintäkterna som kommer från företagen genererar. Om vart tionde av länets företag som idag har minst en anställd under det kommande året anställer ytterligare en person genererar det skatteintäkter som motsvarar nästan 2 200 förskoleplatser eller dryga 580 gymnasielärare. Bra förutsättningar för företagen stärker kommunens attraktivitet, skapar en plats där människor vill leva, bo och verka. Därför kommer vi aldrig sluta prata om vikten av ett gott företagsklimat.

Kristin Lahed och Carl Kling
Svenskt Näringsliv Västmanland

Lokalt Företagsklimat
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist