NYHET21 maj 2024

Äntligen vänder det för Östhammar

Östhammar har kämpat med sjunkande betyg på det lokala företagsklimatet i många år. Äntligen vänder det.

Näringslivschef Elin Dahm och kommunstyrelsen ordförande, Fabian Sjöberg, gläds nu åt att kommunens många insatser för att vända företagsklimatet nu äntligen börjar ge resultat.

I Svenskt Näringslivs enkät Lokalt Företagsklimat ger företagen i kommunen, för första gången sedan 2015, bättre betyg på nästan samtliga områden. Tydligast ser man förbättringar när det kommer till kommunens information, dialog och attityder till företagare.

Kommunstyrelsens ordförande i Östhammar, Fabian Sjöberg (M), gläds åt vändningen och menar att det är en rad satsningar som nu börjar ge resultat.

– Mest grundläggande är att näringslivsfrågorna nu har fått stort utrymme, både på förvaltningsnivå och i politiska sammanträden. Vi har även omorganiserat och inrättat ett näringslivskontor med medarbetare som jobbar fokuserat med näringslivsfrågorna.

Ett annat framträdande inslag i den positiva förändringen är den tydliga satsningen på företagsbesök för politiker och tjänstemän.
– När man kliver in i kommunhuset möts man av en stor whiteboardtavla där politiken och tjänstepersonerna tävlar mot varandra i antal företagsbesök. Vi har genomfört ett par hundra företagsbesök sedan oktober förra året. Jag tycker att det är viktigt, för företagen och oss internt, att visa att både politiken och tjänstepersonerna är engagerade i näringslivet.

Fabian Sjöberg får medhåll av näringslivschef Elin Dahm som tillägger att en viktig del av företagsbesöken har varit uppföljningen efter besöken och återkoppling på de frågeställningar som uppstått.

– Vi har kommit överens med våra fyra företagarföreningar om att de ska komma in med förslag på tio olika utvecklingsområden var till kommunen, där de beskriver deras önskade läge. Efter detta beslutar vi gemensamt om vilka områden som ska prioriteras, säger Elin Dahm.

Kommunen har även gjort satsningar på att öka tillgängligheten. Ett exempel är att alltid bifoga kontaktuppgifter när myndighetsbeslut skicka ut, så att företagaren lätt kan återkoppla. Man har även infört regelbundna träffar med de olika avdelningarna där företag får komma och ställa frågor.

Under det senaste året deltog Östhammars kommun i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram för kommuner som vill ta ytterligare ett steg för att förbättra företagsklimatet. Något som gett extra kraft i arbetet framåt.

– Utvecklingsprogrammet har verkligen gett hela förvaltningen ett lyft. Vi fick med oss mycket inspiration och lösningar på många saker, i flera delar av organisationen, säger Elin Dahm och poängterar att det nätverk de fick med sig varit av stor betydelse.

– Många av de andra kommunerna som deltog har vi löpande kontakt med nu efteråt för att bolla idéer, lösningar och utmaningar.

Att det nu gäller att hålla ut och hålla i det påbörjade arbetet är Fabian Sjöberg och Elin Dahm båda överens om.

– De kommande åren är det viktigt att hela vår förvaltning ser det som en självklarhet att arbeta med näringslivsfrågor. Vi är en bit på vägen – men har fortsatt en del kvar. Här ska det vara lika självklart att ha näringslivsfrågor på sitt bord oavsett var i organisationen man jobbar. Våra företagare ska känna att det är givande att driva företag i kommunen. Det är lika fundamentalt som fungerande vägar och bra skola till våra barn, säger Fabian Sjöberg.

– Arbetet med att stärka företagsklimatet sker på bredden i förvaltningen och genomsyrar all verksamhet som påverkar näringslivet. Det resultat som kommer nu är för ett enskilt år, men ett bra näringslivsklimat är en lång resa. Det här är bara början, avslutar Elin Dahm.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist