Victor Snellman

Nationalekonom

Ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.

Senaste artiklar av Victor Snellman

NYHET — 18 oktober 2022

Ineffektiva sätt att använda pengarna

En utredning har presenterat förslag hur näringslivets gröna omställning ska finansieras. Tyvärr håller de inte måttet, konstaterar nationalekonomen Victor Snellman.
REMISSVAR — 25 augusti 2022

Remiss av SOU 2022:12 Startlån till förstagångs­köpare av bostad

NYHET — 7 april 2022

Nya bankregler riskerar att hämma företagsfinansieringen

I höstas kom ett EU-förslag som reglerar bankernas riskhantering. De nya reglerna försvårar för företag att få lån. Bristerna måste åtgärdas, anser nationalekonomen Victor Snellman.
REMISSVAR — 17 januari 2022

Remittering av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om slopad karenstid. Förslaget underlättar för de företag som drabbas av den stigande smittspridningen.
NYHET — 7 september 2021

Swedish Enterprise’s response to the Report on Taxonomy extension 

The Confederation of Swedish Enterprise’s comments on the Platform’s report on the Taxonomy extension options linked to environmental objectives.
REMISSVAR — 2 november 2020

Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

REMISSVAR — 3 mars 2020

Remiss: Betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

REMISSVAR — 27 juni 2018

Lån och garantier för fler bostäder

REMISSVAR — 16 april 2018

Betänkande Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

RAPPORT — 4 juli 2016

Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist