REMISSVAR25 augusti 2022

Remiss av SOU 2022:12 Startlån till förstagångs­köpare av bostad

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/01201
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-54

Inledningsvis konstaterar Svenskt Näringsliv att utredningen är gedigen och väl genomförd, och förslaget om ett startlån syftar till att komma till rätta med ett allvarligt och angeläget problem för näringslivet och det övriga samhället.

Svenskt Näringsliv har föreslagit en liknande lösning , men då i kontexten av ett bredare reformprogram för bostadsmarknaden. Det är därför positivt att frågan har utretts på ett utförligt vis. Svenskt Näringsliv ställer sig dock avvaktande till förslaget på grund av svårigheterna i att bedöma dess konsekvenser och att det sannolikt finns bättre metoder för att angripa problemet. Bostadsfrågan är viktig och komplex, och behöver långsiktigt hållbara lösningar som hanterar de underliggande orsakerna till problemen. Förslaget om startlån bör inte ses som ett substitut för sådana reformer.

Svenskt Näringsliv förespråkar ett samlat grepp om bostadsfrågorna, där en diskussion om utformningen av restriktionerna rörande hushållens bostadslån bör ingå. Det är olyckligt att utredningens direktiv inte medgivit en bredare diskussion kring den nuvarande kreditmarknadsregleringen, och huruvida den är ändamålsenligt utformad.

Ansvarig handläggareVictor Snellman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist