NYHET13 september 2023

Positiva signaler om hållbar finansiering från EU-kommissionen

EU-kommissionen rekommenderar att merparten av all hållbar finansiering till en början ska ligga på att underlätta omställningen mot hållbar produktion. Bra, men det är svårt att förutse vilken inverkan ställningstagandet kommer att få, konstaterar Victor Snellman, ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der LeyenFoto: Boris Grdanoski

Innan sommaren publicerade EU-kommissionen Sustainable Finance Package, som består av ett antal åtgärder för att stärka EU:s arbete med hållbar finansiering. I paketet ingår bland annat en rekommendation som syftar till att vägleda finansiärer och företag kring hur de kan använda olika verktyg för att finansiera befintliga verksamheters omställning mot ökad hållbarhet. Inom EU benämns detta ”transition finance”, ett begrepp saknar en formell juridisk definition men som ska tolkas som finansiering som är kompatibel med EU:s målsättningar inom klimat och miljö.

I rekommendationen lämnar kommissionen ett viktigt klargörande om att hållbar finansiering kan syfta till olika saker. Den första är att finansiera de verksamheter som redan är hållbara. Den andra, och i många avseenden viktigare, är att underlätta omställningen för de företag som inte är hållbara i dagsläget. Kommissionens uppfattning är att merparten av all hållbar finansiering till en början ska utgöras av just ”transition finance”, för att sedan övergå till att i större utsträckning finansiera de verksamheter som är hållbara allteftersom en allt större andel av näringslivet utgörs av sådana.

Det är skillnad på att skapa en hållbar investeringsportfölj och att bidra till en bredare hållbarhetsutveckling i samhället.

Att fokuset till en början ska ligga på att underlätta omställningen mot hållbar produktion kan tyckas självklart, men det finns en möjlighet att investerare med ambitioner inom hållbarhet väljer att exkludera företag som inte i dagsläget lever upp till deras krav. Sådana strategier kan potentiellt ge upphov till en situation där företagen som har störst behov av kapital för att ställa om får det svårare att hitta finansiering. Risken är att fokuset hamnar på att skapa grönare investeringsportföljer för enskilda aktörer, snarare än att underlätta för näringslivet som helhet att klara omställningen. Det är skillnad på att skapa en hållbar investeringsportfölj och att bidra till en bredare hållbarhetsutveckling i samhället.

Eftersom det i dagsläget enbart rör sig om en rekommendation är det svårt att förutse vilken inverkan ställningstagandet kommer att få. Syftet från kommissionens sida är främst att uppmärksamma och uppmuntra användandet av de verktyg som finns. Dock finns alltid möjligheten att rekommendationerna kopplas till framtida lagstiftning, även om det hittills saknas indikationer på att det blir så. Rekommendationen får betraktas som en välkommen signal rörande hur kommissionen ser på hur hållbar finansiering bör bedrivas.

EUFinansiering
Skriven avVictor Snellman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist