Finansiering

Senaste artiklarna

RAPPORT — 13 maj 2024

Financing new nuclear in Sweden - an EY report

RAPPORT — 13 maj 2024

Delivery options for new nuclear Power in Sweden - a Baringa report

RAPPORT — 29 februari 2024

Samhällsnytta & konkurrenskraft - En rapport om privat kapital i infrastruktur och vägen framåt

NYHET — 13 september 2023

Positiva signaler om hållbar finansiering från EU-kommissionen

EU-kommissionen rekommenderar att merparten av all hållbar finansiering till en början ska underlätta omställningen mot hållbar produktion. Bra, men det är svårt att förutse vilken inverkan det kommer att få, skriver Victor Snellman, ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.
RAPPORT — 24 maj 2023

Privat ägande i flygplatser - Är det möjligt och hur bör det läggas upp?

NYHET — 18 februari 2021

Bättre exportfinansiering skulle möjliggöra nyanställningar 

Umeåföretaget Seaflex lever på export. På grund av att försäljningsprojekten varierar i storlek och ibland kan vara väldigt stora i relation till bolagets omsättning krävs en fungerande exportfinansiering. Företagets vd Lars Brandt har under många år sökt med ljus och lykta efter en sådan.
REMISSVAR — 7 december 2020

Remiss: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

REMISSVAR — 10 november 2020

Remiss av promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

REMISSVAR — 23 april 2020

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

NYHET — 7 april 2020

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist