REMISSVAR7 december 2020

Remiss: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/04545

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att skjuta upp kravet på att noterade företag ska upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Esef till räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare, under förutsättning att EU-rätten medger detta. Enligt förslaget ska dock lagändringen träda i kraft först den 1 mars 2021, vilket innebär att företag som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att omfattas av kravet på elektroniskt upprättande i enlighet med Esef. Detta kan i praktiken innebära att företag väljer att senarelägga publiceringen av års- och koncernredovisningen, till nackdel på informationsgivningen på kapitalmarknaden. Svenskt Näringsliv anser därför att lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2021, alternativt att det klargörs vad som gäller för företag som avser att publicera sin års- och koncernredovisning innan den 1 mars 2021.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist