Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR7 december 2020

Remiss: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/04545

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att skjuta upp kravet på att noterade företag ska upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Esef till räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare, under förutsättning att EU-rätten medger detta. Enligt förslaget ska dock lagändringen träda i kraft först den 1 mars 2021, vilket innebär att företag som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att omfattas av kravet på elektroniskt upprättande i enlighet med Esef. Detta kan i praktiken innebära att företag väljer att senarelägga publiceringen av års- och koncernredovisningen, till nackdel på informationsgivningen på kapitalmarknaden. Svenskt Näringsliv anser därför att lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2021, alternativt att det klargörs vad som gäller för företag som avser att publicera sin års- och koncernredovisning innan den 1 mars 2021.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist