REMISSVAR23 april 2020

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2019/04029/B

Svenskt Näringsliv avstyrker riksbankskommitténs förslag att riksdagen hädanefter måste godkänna Riksbankens förslag till ändringar av prisstabilitetsmålets utformning för att de ska bli giltiga. Riksbanken bör i stället även fortsättningsvis vara måloberoende, dvs. på egen hand kunna göra sådana förändringar. Till skillnad från kommittén anser Svenskt Näringsliv också att Riksbanken bör åläggas att genomföra sådana översyner med tidsintervaller på som mest tio år. Att Riksbanken inte har gjort någon översyn av inflationsmålets nivå trots att globaliseringen och digitaliseringen har lett till kraftigt ändrade förutsättningar för penningpolitiken är ett skäl för det. Ett annat skäl är att regelbundna översyner skulle leda till en förbättrad demokratisk förankring av penningpolitiken. Beträffande Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten anser Svenskt Näringsliv att det är viktigt att dra slutsatser inte bara av tidigare kriser utan också av den nu pågående coronakrisen vid den slutliga utformningen av den nya riksbankslagen.

Ansvarig handläggareAnders BornefalkJohan Britz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist