NYHET18 februari 2021

Bättre exportfinansiering skulle möjliggöra nyanställningar 

Umeåföretaget Seaflex lever på export. På grund av att försäljningsprojekten varierar i storlek och ibland kan vara väldigt stora i relation till bolagets omsättning krävs en fungerande exportfinansiering. Företagets vd Lars Brandt har under många år sökt med ljus och lykta efter en sådan, vilket skulle skapa möjlighet att utöka verksamheten och anställa än fler medarbetare.   

”Om vi får till en fungerande lösning kommer jag att kunna låta företaget växa och utan problem anställa minst fem personer på kort sikt”, säger Lars Brandt.

Seaflex är ett företag som säljer förankringar för flytande strukturer. På senare tid har en stor del av företagets fokus legat på att ta fram förankringslösningar för flytande solenergi.  

Vd Lars Brandt berättar att en stor del av beställningarna som görs är väldigt stora i relation till bolagets totala omsättning, vilket innebär att det krävs finansiering för att kunna börja tillverka produkterna.  

– Den vanliga lösningen på detta brukar vara en så kallad exportfinansiering. Tidigare fanns det en sådan tjänst via Nordea, vilket innebar att banken köpte 90 procent av en kortsiktig fordran som var kompletterad med en kreditförsäkring utfärdad av ett externt försäkringsbolag. På så sätt kunde vi få motsvarande belopp utbetalt vid leveranstillfället, finansierat till en mycket låg kostnad tack vare kreditförsäkringen. Tyvärr har denna tjänst upphört, berättar Lars Brandt.   

En exportfinansieringslösning har varit så viktig för Seaflex att de har försökt skapa egna lösningar vilket har fungerat under kortare perioder.  

– Det fungerade ett tag men sedan drog årsräntorna iväg. En exportfinansiering med årsränta på över 20 procent är inte hållbart.  

Tvingas avstå från affärer

Lars Brandt berättar att företaget ofta befinner sig i ett läge där det tvingas avstå från möjliga affärer, på grund av att företaget inte kan erbjuda tillräckligt långa krediter till kunder.  

– Eftersom vi inte har en fungerande exportfinansiering tvingas vi ofta tillämpa förskottsbetalning, vilket inte heller alla kunder är beredda att ställa upp på. Det är ju en risk för kunden som naturligtvis påverkar helhetsbilden av vår produkt.  

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) har en lösning som skulle fungera för Seaflex, men problemet är enligt Lars Brandt att denna endast riktar sig till större företag.  

– Den lösning Svensk Exportkredit erbjuder skulle fungera för oss. SEK tar risken för affären och lånar dessutom själva ut pengar till säljaren under tiden som kunden betalar av fakturan.  

– Problemet är bara att deras tjänster riktar sig till stora eller medelstora företag, där deras egen definition av medelstora företag är de som omsätter över 500 miljoner kronor per år. De säger att de har anpassat sig till små- och medelstora företag, men de kräver ändå att ens kund köper för minst 20 miljoner kronor per år. Vilka småföretag har sådana kunder, fortsätter han.  

”Skulle kunna anställa många fler medarbetare”

Lars Brandt berättar att det finns lösningar för detta i andra länder och att regeringen kan lösa frågan om intresse finns.  

– Viljan att ha en fungerande exportfinansiering har såväl uttryckts av ministrar som av de berörda bolagen, men trots det är frågan inte löst. Under Västerbottens Handelskammares årliga ”Exportdagarna” just före julen 2020 så bekräftade Anna Hallberg (S), Sveriges utrikeshandelsminister, att denna fråga är otroligt viktig.  

Om en finansieringslösning kommer på plats kommer Seaflex såväl att kunna växa och anställa personal.  

– I mitt perspektiv måste ett företag expandera eller dö. Vi har en enorm marknad och stor efterfrågan på våra produkter, vilket ökar ytterligare med de flytande solpanelerna. Problemet är som sagt finansieringen. Om vi får till en fungerande lösning kommer jag att kunna låta företaget växa och utan problem anställa minst fem personer på kort sikt.  

– Detta är inte bara ett problem för oss, det är många exporterande företag som sitter i samma rävsax. Ingen vinner på att det är såhär, avslutar Lars Brandt.   

Finansiering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist