NYHET7 april 2020

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog.

Foto: Tobbe Nilsson

Varje år delar Orsa Besparingsskog ut omkring 15 miljoner kronor. Vanligtvis går en stor del av pengarna till att underhålla delar av vägnätet inom kommunen, stimulera plantering och röjning av delägarnas skogar eller som bidrag till föreningslivet. Men nu öppnas också möjligheten upp för företag som drabbats hårt under corona-krisen att skicka in affärsförslag.

Utsatta företag, oavsett bransch, med säte eller verksamhet i Orsa kommun kan genom en ansökan till Orsa Besparingsskog föreslå en affärsidé som kan rädda företagets verksamhet.

– Det är upp till företagaren att föreslå något som kan vara till nytta för besparingsskogen eller folket i kommunen och som samtidigt kan vara till räddning för företaget, säger Martin Moraeus, ordförande i Orsa Besparingsskog.

– Den här idén kom från oss själva, då vi funderade på om vi kunde bidra på något vis. I en sådan här situation är det lätt att bli paralyserad och känna en rädsla av att göra fel. Vi är medvetna om att detta kanske inte blir perfekt, men alternativet att inte göra någonting finns inte, avslutar Martin Moraeus.

Från och med måndagen den 6 april finns möjlighet att skicka in sin ansökan till Orsa Besparingsskog. Om affärsförslaget anses gynna besparingsskogen och/eller bygden kan affären beviljas. Orsa Besparingsskog eftersträvar att göra en snabb affär och betalning så att pengarna snabbt kan nå det krisande företaget.

– Varje förslag kommer att prövas individuellt och vi lämnar stort utrymme till flexibilitet och pragmatism, men inga pengar kommer att betalas ut som rena bidrag utan förslagen kommer att värderas på affärsmässig grund, säger Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.

– Det är verkligen berömvärt att en lokal aktör kliver fram och tar ansvar på det här sättet, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

Finansiering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist