Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Katarina Bartels

Senaste artiklar av Katarina Bartels

REMISSVAR — 18 augusti 2022

Remittering av promemorian ”Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

REMISSVAR — 29 juli 2022

Remiss av promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

SKRIVELSE — 30 juni 2022

Åtgärda skatteincitamentet för FoU – Hemställan om översyn

REMISSVAR — 23 juni 2022

Remiss av promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

BLOGGINLÄGG — 26 april 2022

Företrädaransvaret - En SOU räcker inte….

SKRIVELSE — 16 mars 2022

Dags att höja milersättningen - Hemställan om lagändring

BLOGGINLÄGG — 28 februari 2022

Milersättning – hög tid för en höjning

BLOGGINLÄGG — 4 februari 2022

Coronaanstånd – förlängning och avbetalningsplan

REMISSVAR — 28 januari 2022

Remiss Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion

BLOGGINLÄGG — 28 januari 2022

Längre tid för återbetalning av skatteanstånd och förhoppningsvis bättre villkor

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist