Särskilt ansvar för frågor avseende rättssäkerhet och förfarande

Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Katarina Bartels

Senaste artiklar av Katarina Bartels

BLOGGINLÄGG — 18 oktober 2023

Och Lagrådets yttrande lyder…

BLOGGINLÄGG — 7 september 2023

Och remissinstanserna har inte yttrat sig….

REMISSVAR — 14 juli 2023

Remittering av promemorian Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

REMISSVAR — 7 juli 2023

Remittering av promemorian Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

REMISSVAR — 7 juli 2023

Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och<br/>förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster<br/>inför budgetpropositionen 2024

SKRIVELSE — 30 maj 2023

Hemställan om lagändring – Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

REMISSVAR — 20 februari 2023

Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8), Fi2022/03329

REMISSVAR — 17 januari 2023

Remittering av Promemorian "Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen"

REMISSVAR — 16 januari 2023

Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.

REMISSVAR — 8 december 2022

Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist