Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Katarina Bartels

Senaste artiklar av Katarina Bartels

BLOGGINLÄGG — 26 april 2022

Företrädaransvaret - En SOU räcker inte….

SKRIVELSE — 16 mars 2022

Dags att höja milersättningen - Hemställan om lagändring

BLOGGINLÄGG — 28 februari 2022

Milersättning – hög tid för en höjning

BLOGGINLÄGG — 4 februari 2022

Coronaanstånd – förlängning och avbetalningsplan

REMISSVAR — 28 januari 2022

Remiss Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion

BLOGGINLÄGG — 28 januari 2022

Längre tid för återbetalning av skatteanstånd och förhoppningsvis bättre villkor

REMISSVAR — 21 januari 2022

Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

REMISSVAR — 12 januari 2022

Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

REMISSVAR — 30 december 2021

Remittering av Promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

REMISSVAR — 23 december 2021

Remittering av promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist