Särskilt ansvar för frågor avseende rättssäkerhet och förfarande

Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Katarina Bartels

Senaste artiklar av Katarina Bartels

REMISSVAR — 13 maj 2024

Domstolsverkets promemoria Muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol

REMISSVAR — 7 maj 2024

Skatteverkets promemoria - Slopat krav på uppgift om beslutsfattare i underrättelser om beslut

REMISSVAR — 18 april 2024

Promemoria Justeringar vad gäller det automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

REMISSVAR — 17 april 2024

Remittering av betänkandet Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (SOU 2023:100)

REMISSVAR — 17 april 2024

Promemorian Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

REMISSVAR — 17 april 2024

Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

REMISSVAR — 27 mars 2024

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)

BLOGGINLÄGG — 11 mars 2024

Nytt betänkande ökar likformigheten i uttaget av fastighetsskatt, eller?

REMISSVAR — 1 mars 2024

Skatteverkets promemoria Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering m.m.

BLOGGINLÄGG — 25 januari 2024

Förbättringar i företrädaransvaret – saknas på propositionsförteckningen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist