Särskilt ansvar för frågor avseende rättssäkerhet och förfarande

Katarina Bartels skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Katarina Bartels

Senaste artiklar av Katarina Bartels

SKRIVELSE — 30 maj 2023

Hemställan om lagändring – Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

REMISSVAR — 20 februari 2023

Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8), Fi2022/03329

REMISSVAR — 17 januari 2023

Remittering av Promemorian "Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen"

REMISSVAR — 16 januari 2023

Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.

REMISSVAR — 8 december 2022

Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

REMISSVAR — 2 december 2022

Remiss av promemorian Skatteverket som behörig<br/>brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom<br/>EU

REMISSVAR — 30 oktober 2022

Remittering av promemorian Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

REMISSVAR — 30 oktober 2022

Promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för<br/>arbetsresor med bil

BLOGGINLÄGG — 21 oktober 2022

Nya turer för reseavdraget

REMISSVAR — 30 september 2022

Remiss av betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist