Coronaanstånd – förlängning och avbetalningsplan

Som vi tog upp i förra veckan har det förslag om förlängning av de tillfälliga skatteanstånden som tidigare lämnats dragits tillbaka av regeringen, och i stället lovades att ändrade regler skulle komma inom ramen för en extra ändringsbudget. Nu har denna ändringsbudget presenterats. I stället för en förlängning på 15 månader förslås nu att de tillfälliga skatteanstånden kan förlängas med ytterligare 24 månader, vilket naturligtvis är positivt.

En förutsättning för förlängning är att detta kombineras med en avbetalningsplan för de belopp som omfattas av förlängningen. Tyvärr kan vi konstatera att regeringen alltjämt framhåller att det är Skatteverket, i sin egenskap av borgenär för statens fordringar, som bestämmer den närmare utformningen av avbetalningsplanen. Enligt vår uppfattning, som också framförts, är det i stället företagen som är bäst skickade att utarbeta och föreslå en sådan avbetalningsplan. Trots sin inställning, att det är Skatteverket som bestämmer planens utformning, lyfts det nu fram i propositionen att det inte finns något hinder mot att den skattskyldige lämnar ett förslag till utformningen att det i många fall kan finnas skäl att följa den skattskyldiges förslag till utformning, bland annat eftersom det i de flesta fall kan antas ge störst möjlighet till återbetalning av anståndsbeloppet.

Många företag som idag har anstånd har alltjämt en svår ekonomisk situation att hantera, med små marginaler och där alla reserver sedan länge är tömda. Utformningen av avbetalningsplanen kan därför vara den faktor som avgör om en framtida drift är möjligt eller om företaget bör avvecklas redan nu. Antalet avbetalningsplaner som ska bestämmas kommer troligtvis bli betydande och Skatteverkets resurser och tillgänglighet till kompetens och erfarenhet på detta område är av naturliga skäl begränsade, samtidigt som avbetalningsplanerna i många fall kommer att få påtagliga - och inte sällan riskerar ge avgörande - effekter för företags framtida utveckling. Det är därför viktigt att Skatteverket centralt säkerställer att nämnda förarbetsuttalande, att det i många fall finns skäl att följa den skattskyldiges förslag, blir en naturlig utgångspunkt vid verkets rättstillämpning. 

 Utifrån detta har vi två medskick till Skatteverket:

  • Låt nu företagen i största möjliga mån betala av anståndet efter de individuella förutsättningarna i varje enskilt fall, det ger störst möjlighet till återbetalning
  • För att ge företagen en rimlig planeringsmöjlighet, gå snarast ut och informera hur myndigheten kommer tillämpa reglerna och vad som avgör utformningen av avbetalningsplanen

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist