Längre tid för återbetalning av skatteanstånd och förhoppningsvis bättre villkor

I höstas remitterades förslaget om att de tillfälliga skatteanstånden skulle kunna förlängas ytterligare som högst 15 månader förutsatt att förlängningen kombinerades med en avbetalningsplan. Enligt förslaget var det Skatteverket, såsom borgenär för staten, som skulle bestämma avbetalningsplanens utformning. I vårt remissvar, som även skickades till ledamöter i Skatteutskottet, var vi i grunden positiva till möjligheten för förlängning, men tidsperioden om 15 månader var enligt vår uppfattning inte tillräcklig. Vidare var vi kritiska mot att Skatteverket ensidigt som skulle utforma avbetalningsplanen. För att underlätta för livsdugliga företag att fortleva och återkomma till en normal tillvaro bör i stället varje företags unika situation ligga till grund för utformningen planen. Och denna unika situation kan bäst bedömas av det enskilda företaget. Utgångspunkten borde därför vara att det är företagen som styr utformningen av betalningsplanen och företagets förslag endast bör frångås om det finns särskilda skäl för detta.

Vi kan nu konstatera att regeringen, efter att förslaget behandlats i Skatteutskottet, dragit tillbaka propositionen och i stället annonserat att man i en extra ändringsbudget har för avsikt att förlänga den maximala anståndstiden med 24 månader samtidigt som företagen ska följa en individuell avbetalningsplan.

24 månader är bättre än 15 månader, även om vi gärna sett att man förlängt till åtminstone 3 år, men vi utgår samtidigt från att regeringen har beredskap för att göra förändringar i regelsystemet beroende på det framtida ekonomiska läget. Uttalandet om att företagen ska följa en individuell avbetalningsplan talar för att regeringen har lyssnat på kritiken och låter företagen få större inflytande över planens utformning, vilket naturligtvis är positivt. Exakt hur reglerna kommer att se ut återstår dock ännu att se.

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist