Förbättringar i företrädaransvaret – saknas på propositionsförteckningen

I finansplanen för budgetpropositionen 2024 anges att regeringen avser att återkomma med förslag om förändringar i reglerna för det skatterättsliga företrädaransvaret, vilket var ett mycket välkommet besked. I den under förra veckan publicerade propositionsförteckningen saknas dock tyvärr avisering om ett sådant förslag. Att det trots aviseringen i finansplanen, och det faktum att det finns ett remissbehandlat betänkande (SOU 2020:60) inte aviserats en proposition framstår som oförklarligt.

Regelverket om det skatterättsliga företrädaransvaret har under många år starkt kritiserats, framför allt för att systemet är konkursdrivande, har tillämpats alltför mekaniskt och schablonmässigt, samt att det i praktiken inte görs någon subjektiv bedömning trots att lagtextens krav på uppsåt eller grov oaktsamhet. Vi har här på bloggen tidigare hänvisar vi till flera rapporter från Svenskt Näringsliv som visar på behovet av åtgärder. En ändring av reglerna till det bättre är därför angeläget och med hänsyn till ett allt kärvare ekonomiskt läge är det av vikt att reglerna förbättras snarast.

Våra förväntningar är därför, trots avsaknad av avisering, att regeringen prioriterar den fortsatta beredningen så att ny lagstiftning kan komma på plats inom kort. Förhoppningsvis innebär det faktum att någon lagrådsremiss ännu inte har presenterats att regeringen inte bara avser att genomföra det förbättringsförslag som finns i betänkandet utan att man också beaktar de konkreta ändringsförslag som lämnat av bland andra Svenskt Näringsliv i remisshanteringen.

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist