REMISSVAR19 mars 2021

Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn, SOU 2020:60

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/04365
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-13

I betänkandet föreslås visa förändringar i det skatterättsliga företrädaransvaret. För det första föreslås att begreppet grov oaktsamhet förtydligas i lagtext genom en kodifiering av praxis. För det andra föreslås nya och utökade befrielsegrunder från betalningsskyldigheten. Och för det tredje föreslås en rådrumsregel som ska ge företrädarna en tidsfrist för att agera. Enligt Svenskt Näringsliv är betänkandet ett steg i rätt riktning men tillämpningsområdet för reglerna bör tydligt snävas in. Företrädaransvaret bör, om reglerna ska finnas kvar, endast träffa särskilt klandervärda fall och en företrädare som vidtagit åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska situationen ska inte kunna påföras ett företrädaransvar. Om staten inte lidit någon skada genom en fortsatt drift ska presumtionen vara hel befrielse ska medges för en eventuell betalningsskyldighet.

Ansvarig handläggareKatarina Bartels
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist