Nya turer för reseavdraget

Ingen har väl kunnat undgå diskussionen om förändringarna av reglerna för resor till och från arbetet, s.k. arbetsresor, under året. Efter ett antal turer, är vi nu tillbaka vid startpunkten – med några delvis nya tillägg.

Före sommaren beslutade den förra riksdagen att införa nya regler för arbetsresor. De nya reglerna skulle träda i kraft den 1 januari 2023 och innebära en skattelättnad, genom en skattereduktion, oavsett vilket färdmedel som använts. Skattereduktionen skulle ges med ett schablonbelopp utifrån avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen. Något krav på tidsvinst eller faktiska reskostnader uppställdes ej.

Kritik har framförts mot det nya regelsystemet, bland annat att det missgynnade längre arbetsresor vilket i sin tur skulle kunna motverka arbetsmarknadens funktionssätt samt näringslivet, eftersom kompetensförsörjning och matchning försvåras av att arbetsutbudet blir mer geografiskt begränsat. Med anledning av kritiken remitterades innan sommaren en promemoria där det nya regelsystemet förstärktes genom att skattelättnaden utökades. Dels genom ett högre schablonbelopp, dels genom att det avstånd som berättigade till skattelättnad utökades.

I samma promemoria fanns även ett förslag om höjd milersättning vid tjänsteresor och resor i näringsverksamheten, där ersättningen föreslås höjas från 18,5 kr per mil till 25 kr per mil. Det bör noteras att reglerna om milersättning vid tjänsteresor och resor i näringsverksamhet inte är kopplade till arbetsresorna utan regleras i andra lagparagrafer.

Igår, den 20 oktober, remitterade den nya regeringen ett lagförslag som innebär att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär således att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som beslutades av riksdagens i somras inte kommer införas vid årsskiftet. I den nu remitterade promemorian finns även ett förslag att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil ska höjas för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna. Enligt förslaget kommer avdraget för egen bil uppgå till 25 kr/mil och för förmånsbil 12 kr/mil (gäller dock inte elbilar där avdraget föreslås ligga kvar på 9,50 kr/mil).


I gårdagens promemoria hänvisas till tidigare remitterad promemoria vad gäller justering av milersättningen för tjänsteresor och resor i näringsverksamheten. Då justeringen av milersättning har varit föremål för remissbehandling kan - och bör – denna justering tas med i höstbudgeten utan ytterligare beredning.

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist