Enklare regler för enskilda näringsidkare?

I finansplanen för budgetpropositionen 2024 aviserade regeringen att man skulle förbättra villkoren för enskilda näringsidkare. Nu har promemorian Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut publicerats. De föreslagna förenklingarna, (ett höjt belopp från 5 000 kr till ett halvt prisbasbelopp för när något lagervärde inte behöver tas upp samt när hela avskrivningsunderlaget får dras av) är visserligen välkomna men om man menar allvar med att förenkla reglerna för enskilda näringsidkare bör ett större grepp tas.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med Fastighetsägarna, Företagarna och LRF tydligt pekat ut de förslag som presenterades i förenklingsutredningen SOU 2020:50 som borde genomföras. Vi kallar det Näringslivets förslag.

- Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning,

- Slopad negativ räntefördelning och slopad särskild post,

- Att räntefördelningen baseras på nettotillgångarna vid utgången av beskattningsåret, och

- Slopad tillämpningsgräns för positiv räntefördelning.

Dessa förslag berör själva strukturen på regelsystemet och skulle medföra klara förenklingar för många enskilda näringsidkare, dessutom har förslagen väldigt liten budgetpåverkan. Det är beklagligt att man nu inte valt att också gå fram med dessa förenklingsförslag. Vi utgår dock från att regeringen arbetar vidare med frågan och återkommer med ytterligare förslag på förenklingar för denna antalsmässigt stora grupp av företagare.

Läs mer om Näringslivets förslag

Vad hände med förenklingarna för enskilda näringsidkare?

Nu på remiss – SOU 2020:50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare – ett förslag med förbättringspotential

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist