Nu på remiss – SOU 2020:50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

I början av september överlämnades betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50, till regeringen. Nu är det dags för remissinstanserna att säga sitt om förslaget, remissvaren ska lämnas senast 15 januari 2021.

Betänkandet innehåller ett huvudförslag och ett alternativförslag. Som vi tidigare tagit upp här på bloggen finns det intressanta förenklingsförslag i såväl huvud- som alternativförslaget. Svenskt Näringsliv har tillsammans med experterna från Företagarna, Fastighetsägarna och LRF tagit fasta på de bästa förslagen i betänkandet och benämnt detta Näringslivets förslag. Följande förslag bör enligt vår uppfattning genomföras

  • Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning,
  • Slopad negativ räntefördelning och slopad särskild post,
  • Att räntefördelningen baseras på nettotillgångarna vid utgången av beskattningsåret,
  • Enhetlig behandling av skatteskulder i kapitalunderlaget, och
  • Slopad tillämpningsgräns för positiv räntefördelning.

Dessa åtgärder skulle underlätta företagande samt  öka förståelsen för skattereglerna och i förlängningen kunna bidra till bättre investeringsklimat och fler jobb. Det vore särskilt välkommet i rådande konjunkturläge.

Då vi i utredningen deltagande experter denna gång inte gavs möjligheten att lämna ett särskilt yttrande till betänkandet har vi istället skrivit en fördjupad artikel där vi utförligt går igenom Näringslivets förslag samt våra synpunkter på utredningen i övrigt. Artikeln är publicerad i SkatteNytt Nr 10, men kan även läsas här .

I skrivande stund har det ännu inte publicerats på regeringens hemsida att betänkandet har gått på remiss med diarienummer Fi2020/04059  men vi uppmanar alla som har ett intresse av enklare skatteregler för Sveriges antalsmässigt största grupp av företagare att ta del av utredningens samt Näringslivets förslag.

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist